• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 182
  • 13-12-2015, 19:29

До трубопроводів для транспортування різних рідких речовин в умовах півночі пред'являються особливі вимоги по міцності, стійкості до сильного охолодження, перегріву і утворення тріщин. Саме такими властивостями володіє застосовується для їх виготовлення сталь марки 09Г2С, про яку йде мова на сторінках цієї слайдової презентації.

Матеріали, підготовлені для ознайомлення учнів з характеристиками сталі, включають такі відомості:

- Визначення поняття трубопроводу,

- Що таке сталь та її види,

- Загальний опис сталі 09Г2С і її аналогів,

- Розшифровка назви та хімічний склад,

- Призначення сталі марки 09Г2С,

- Перелік механічних властивостей.

Текстові дані на сторінках посібника пропонуються у формі опорних тез, списків, таблиць, блок-схем, що дають візуальну систематизацію усних пояснень вчителя (доповідача), швидке сприйняття і запам'ятовування теорії по темі. Підкріплення теоретичної інформації фотографіями, кресленнями та діаграмами робить її більш зрозумілою і повніше.

Презентація використовується в навчальних цілях на шкільних уроках хімії і на заняттях у професійних навчальних закладах, може використовуватися вчителем у складі методичних посібників до уроку або учнем для підготовки домашнього завдання.