• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 304
  • 13-12-2015, 19:35

Полісахариди є складовою частиною живих організмів, будівельним матеріалом і джерелом енергії. Вони можуть створюватися самими організмами або виходити ними ззовні – з продуктів харчування. При цьому найбільш поширеними з них є крохмаль і целюлоза, порівняльного аналізу яких присвячена ця слайдовая презентація.

Порівняно піддаються будова і властивості, застосування і значення в природі, які розглядаються у складі 22-х слайдів показу в такому порядку:

- Класифікація вуглеводів,

- Будова крохмалю й целюлози,

- Хімічні властивості – гідроліз, утворення складних ефірів і т. д.,

- Вміст крохмалю в різних продуктах,

- Крохмаль в їжі, побуті, текстильної промисловості,

- Знаходження целюлози в природі та її застосування,

- Процес утворення органічних речовин в зелених рослинах.

На останніх сторінках посібника дається тестування за варіантами та завдання для проведення домашнього дослідження. Кадри наповнені схемами, хімічними формулами, кресленнями і кольоровими ілюстраціями по темі.

Презентація дається для перегляду на уроці хімії в школі в якості наочного матеріалу для пояснень вчителя або подготовившегося до доповіді учня.