• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 209
  • 13-12-2015, 19:38

Вивчення алканів – вуглеводнів з простими зв'язками і стандартної гомологічною різницею ряду CH2 – стане більш швидким і зрозумілим при доповненні теорії матеріалами цієї презентації. З її допомогою можливо не тільки детальне знайомство з низкою органічних речовин, а також відпрацювання на практиці отриманих знань.

Показ з 54-х слайдів являє сторінки такого змісту:

- Теоретична основа – склад, будова, отримання, властивості та застосування алканів,

- Виконання вправ в режимі самоперевірки,

- Самостійне виконання контрольних різнорівневих завдань (3 рівня),

- Підведення підсумків та подання пропозиції подальшого вивчення теми.

Хлопці зможуть отримати та систематизувати знання з теми, а також вирішити реальні завдання. Слайди наповнені формулами, списками, структурними блок-схемами, схематичними зображеннями.

При роботі з посібником основний упор робиться на самостійну роботу учнів, тому його можна використовувати не тільки на навчальних, але і на контрольних уроках, а також в якості тренажера при підготовці до іспиту з предмету.