• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 299
  • 13-12-2015, 19:42

Презентація створена для вивчення класу хімічних речовин «Солі». В ході проведеного з її допомогою уроку учні познайомляться зі складом солей, властивостями, видами, використанням у діяльності людини та перебуванням їх у природі. При цьому в матеріалах показу відображені всі етапи уроку, в тому числі і перевірка домашнього завдання за темами «Оксиди», «Підстави» і «Кислоти».

По новій темі кадри містять наступну інформацію:

- Визначення поняття солей,

- Фізичні властивості – зовнішній вигляд, розчинність тощо,

- Система класифікації солей,

- Назви солей за твірною їх кислоті і кислотного залишку.

Вся інформація надається у вигляді списків, таблиць, блок-схем, окремих тез, формул і пояснень до них. Більш точному розумінню даних сприяють додаються до слайдів кольорові ілюстрації. В кінці учням дається диференційоване домашнє завдання.

Презентація дається для роботи на уроці для самостійного вивчення, а також може бути розбита на частини і демонструватися фрагментарно. При наявності на персональних комп'ютерах учнів допомога зможе допомогти їм при підготовці до поточного контролю знань та підсумкового іспиту.