• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 197
  • 23-04-2016, 22:54

Анотація:

Метод валентних зв'язків (ВС) широко використовується хіміками. У рамках цього методу велика і складна молекула розглядається як складається з окремих двухцентровых і двухэлектронных зв'язків. У ряді випадків метод валентних зв'язків не може пояснити утворення хімічних зв'язків. Наприклад, існує іон H2+ , у складі якого знаходиться всього лише один електрон і, отже, не може утворитися електронної пари. Цей та інші подібні факти можна пояснити на основі методу молекулярних орбіталей (МО). Метод молекулярних орбіталей (МО) найбільш наочний в його графічної моделі лінійної комбінації атомних орбіталей (ЛКАО). Запропонована презентація дозволить вчителям хімії піднести тему "Метод молекулярних орбіталей" учням 11 класу в зрозумілій і доступній формі.

Цільова аудиторія: для 11 класу