• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 227
  • 24-04-2016, 12:36

Анотація:

Презентація з хімії для 8 класу за підручником О. З Габриеляна. Тема вивчається в розділі: "Розчинення. Розчини. Реакція іонного обміну та окисно-відновні реакції". Дана робота знайомить учнів з поняттям оксиди, їх класифікаціями. Описано і проілюстровано типові реакції основних і кислотних оксидів. В кінці презентації дається тест для закріплення знань, а також кілька питань, які допоможуть перевірити рівень закріплення знань учнів.

Цільова аудиторія: для 8 класу