• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 178
  • 24-04-2016, 12:42

Анотація:

Презентація з хімії для 8 класу за підручником А. С. Габриеляна. Тема вивчається в розділі: "Розчинення. Розчини. Реакція іонного обміну та окисно-відновні реакції". Дана робота знайомить учнів з основними поняттями підстав, їх класифікаціями, а також застосуванням заснований. Описано і проілюстровано типові реакції заснований. В кінці презентації дається тест для закріплення знань.

Цільова аудиторія: для 8 класу