• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 210
  • 24-04-2016, 13:12

Анотація:

Презентація з хімії для 8 класу за підручником О. С. Габриеляна. Тема вивчається в розділі: "Розчинення. Розчини. Реакція іонного обміну та окисно-відновні реакції". Дана робота знайомить учнів з основними поняттями кислот, їх класифікаціями. Описано і проілюстровано типові реакції кислот. В кінці презентації дається тест для закріплення знань.

Цільова аудиторія: для 8 класу