• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 234
  • 24-04-2016, 13:20

Анотація:

Презентація з хімії для 9 класу за підручником О. С. Габриеляна. Тема вивчається в розділі: "Органічні речовини". Дана робота знайомить учнів з поняттям полімери. Розглянуто природні та синтетичні полімери, їх класифікація. Показано реакції, за допомогою яких одержують полімери. В кінці презентації дається тест для закріплення знань.

Цільова аудиторія: для 9 класу