• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 226
  • 24-04-2016, 14:11

Анотація:

Презентація з хімії для 8 класу за підручником О. С. Габриеляна. Тема вивчається в розділі: "Розчинення. Розчини. Реакція іонного обміну та окисно-відновні реакції". Дана робота знайомить учнів з поняттями іонні рівняння та іонні реакції. Описані випадки, за яких реакції йонного обміну відбуваються до кінця. В кінці презентації дається тест для закріплення знань.

Цільова аудиторія: для 8 класу