• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 196
  • 24-04-2016, 14:22

Анотація:

Тема Дисперсні системи пропонується для використання в 11 класі.Поняття системи досить глибоке та цілісне.Це і соціальне , біологічне,тобто багатофункціональне утворення.Презентація показує єдність у будову неорганічного і органічного світу.Еволюція систем розглядається на прикладі колоїдної системи.Помітно наявність схожих рис будови в клітці, Сонячній системі,атомі.

Цільова аудиторія: для 11 класу