• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 166
  • 25-04-2016, 22:44

Анотація:

В роботі дана класифікація ізомерів та приклади. Наведені графічні приклади структурної ізомерії і оптичної ізомерії.

Цільова аудиторія: для 10 класу