• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 273
  • 25-04-2016, 23:56

Анотація:

Кислоти - це електроліти, при дисоціації яких утворюються катіони водню і аніони кислотних залишків.При розведенні кислот необхідно дотримувати техніку безпеки. Є така приказка: спочатку вода, потім кислота , інакше трапиться велика біда.

Цільова аудиторія: для 11 класу