• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 182
  • 25-04-2016, 23:59

Анотація:

Комплексне з'єднання – хімічна речовина, до складу якого входять комплексні частинки. В даний час строгого визначення поняття "комплексна частка" немає. Зазвичай використовується наступне визначення.
Комплексна частка – складна частинка, здатна до самостійного існування в кристалі або розчині, утворена з інших, більш простих частинок, також здатних до самостійного існування. Іноді комплексними частками називають складні хімічні частинки, всі або частина зв'язків в яких утворені за донорно-акцепторної механізму.
Комплексоутворювач – центральний атом комплексної частинки. Зазвичай комплексоутворювач – атом елемента, що утворює метал, але це може бути і атом кисню, азоту, сірки, йоду і інших елементів, що утворюють неметали. Комплексоутворювач зазвичай позитивно заряджений і в такому випадку іменується в сучасній науковій літературі металоцентрів; заряд комплексоутворювача може бути негативним або рівним нулю.
Ліганди – ізольовані атоми або групи атомів, які розташовуються навколо комплексоутворювача. Внутрішня сфера комплексного з'єднання – центральний атом з пов'язаними з ним лігандами, тобто, власне, комплексна частинка.

Зовнішня сфера комплексного з'єднання – інші частинки, пов'язані з комплексною часткою іонної або міжмолекулярними зв'язками, включаючи водневі.

Цільова аудиторія: для 10 класу