• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 163
  • 26-04-2016, 00:38

Анотація:

Урок: Хімічні недоторки є шостим уроком в темі "Метали".
За типом це - синтетичний урок (різновид комбінованого)
Це урок вивчення нового матеріалу з опорою на раніше вивчені знання, вміння, навички.
Кожному учневі видається робочий лист з докладним ходом уроку.

За таким планом можна проводити уроки за темами: "Лужно-земельні метали", "Алюміній", "Залізо", та ін.

Цільова аудиторія: для 9 класу