• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 153
  • 26-04-2016, 21:28

Анотація:

Дана презентація використовується при вивченні теми: "Швидкість хімічної реакци".Вміти виділяти характерні причинно-наслідкові зв'язки.Пояснювати залежність швидкість хімічної реакції від різних факторів. Використовувати набуті знання і вміння у практичній діяльності та повсякденному житті для визначення можливості протікання хімічних перетворень у різних умовах і оцінки їх наслідків. Запропоновані завдання коригуються відповідями, закріплюється матеріал у вигляді роботи за варіантами.

Цільова аудиторія: для 8 класу