• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 238
  • 26-04-2016, 21:55

Анотація:

Презентація додається до теми "Електроліз" в 11 класі. Може бути використана для пояснення закономірностей електролізу розчинів електролітів. Містить схеми протікання процесу електролізу деяких електролітів. Складені схеми полуреакций відбуваються на катоді і аноді і порядок складання рівняння електролізу.

Цільова аудиторія: для 11 класу