• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 163
  • 26-04-2016, 23:01

Анотація:

Презентація є узагальнюючою по пройденої темі. Її метою є систематизація, закріплення та узагальнення вивченого матеріалу по пройденої темі. На уроці відпрацьовуються практичні навички, розвиває мову, вдосконалюємо вміння працювати в групі. Використання комп'ютерної презентації дозволяє більш наочно і швидко подавати учням більший обсяг інформації. Застосування презентації робить зміст навчального матеріалу більш наочним, зрозумілим, цікавим; дозволяє супроводжувати навчальний матеріал динамічними малюнками, тобто розглядати досліджуване явище з різних сторін і на різних рівнях.

Цільова аудиторія: для 10 класу