• admin
 • Комментариев: 0
 • Просмотров: 269
 • 13-05-2016, 22:37

Презентація призначена для уроку хімії у 8 класі з теми: "Складання хімічних формул бінарних сполук за ступенями окиснення". Даний урок входить в розділ "Хімічна зв'язок. Будова речовин". Урок містить матеріал для самостійної роботи по закріпленню теми: "Ступінь окислення". Докладно викладено способи складання хімічних формул за ступенями окиснення.

Самостійна робота по закріпленню даної теми. Освітніми завданнями даного уроку є:

 • закріплення в учнів наступних понять: ступінь окислення, бінарні сполуки, хімічна формула;
 • навчити правильно складати хімічні формули бінарних сполук за ступенями окиснення хімічних елементів;

Розвиваючі:
 • навчити прийомів порівняння і узагальнення досліджуваних понять;
 • відпрацювати вміння та навички у визначенні ступеня окислення за хімічними формулами;
 • продовжити розвиток навичок самостійної роботи;
 • вміння працювати в парах (при перевірці домашнього завдання);
 • сприяти розвитку логічного мислення.

Виховні:
 • формувати почуття взаємодопомоги;
 • здійснювати естетичне виховання.
Вміння складати формули хімічних сполук має практичне значення при написанні рівнянь хімічних реакцій, при рішенні розрахункових задач.