• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 186
  • 13-05-2016, 22:43

Методична інформація. Вивчення нового матеріалу.
Освітня: Ознайомити учнів з природними полімерами – білками. Вивчити їх будову, класифікацію і властивості. Розкрити біологічне значення в житті людини. Дати характеристику як найважливішим складовим частинам їжі.

Виховна: Виховувати позитивне ставлення до хімії.

Розвиваюча: Розвивати вміння працювати з постійно зростаючим інформаційним потоком, розвивати логічне мислення, самостійність суджень, формувати вміння і навички усного мовлення, розумові навички, необхідні не тільки в навчанні, але і в повсякденному житті. Словесно-логічні - розповідь, пояснення, бесіда; Активні - проблемний виклад матеріалу; Ілюстративні - демонстрація мультимедійної презентації; Практичні — робота з опорним конспектом, виконання тестових завдань, робота з наочним посібником, підручниками, конспектом. Головне завдання уроку - сформувати знання будову білків, а стрижнева – знання про властивості, біологічної ролі білків. Особливості групи враховані, як при фронтальному опитуванні, так і в індивідуальній роботі з навчаючим. 45 хвилин Мультимедійне обладнання, роздатковий матеріал – опорний конспект, підручники, ПК, мультимедійна презентація, відео. Список навчальної та додаткової літератури: Основна: 1. Хімія для професій та спеціальностей соціально – економічного профілю: Підручник/О. С. Габрієлян, В. Р. Остроумов.- 3-е изд.,- М.: вид. центр «Академія»,2011.-256с. 2. Хімія О. С. Габрієлян, В. Р. Остроумов, Посібник для викладачів, М., Академія 2012 рік. Докладний конспект уроку Діяльність викладача Діяльність учнів Доброго дня. Хлопці, на ваших столах робочі аркуші, які допоможуть сьогодні в вивченні нового матеріалу, на яких ви будете відзначати правильні відповіді знаками «+» Сьогодні нам належить познайомитися з дивовижними речовинами. Білками! Слайд 1 Привітання викладача. Підготовка до уроку. Записують тему в зошит. Сьогодні ми продовжуємо вивчення органічних азотвмісних сполук. Ми вже знайомі з амінами, амінокислотами. На цьому уроці нам належить знайомство з природними полімерами, азотовмісними сполуками – білками. Ми познайомимося з їх будовою, класифікацією, властивостями, біологічної роллю в житті людини, їх застосуванням. Один учень біля дошки готує питання: «Хімічні властивості амінокислот». З рештою навчаються проводиться бесіда з контрольних питань. Питання: Які сполуки називаються амінами? Питання: Яке агрегатний стан метил аміна і аніліну? Розчинність у воді? Питання: Змінюють чи водні розчини найпростіших амінів забарвлення індикаторів? Чому? Питання: Чим зумовлені основні властивості амінів? У чому вони проявляються? Питання: Які з'єднання називають амінокислотами? Які функціональні групи містяться в їх молекулах? Питання: Чому амінокислоти називають амфотерними сполуками? Питання: Що таке незамінні амінокислоти? Питання: Де використовуються амінокислоти? Наступні завдання дивимося слайд презентації. Закінчити речення: Питання: Реакція отримання аніліну з нітробензолу носить ім'я .........(Зініна). Питання: Основні властивості амінокислот обумовлені присутністю в молекулі – NH2. Що це? (Аміногрупа) Питання: Кислотні властивості амінокислот обумовлені присутністю в молекулі ......(СООН). Питання: Визначити розчин аніліну можна з допомогою ....... (Бромної води). Питання: Метиламин можна розглядати як похідне ...... (NH3, в якому .....). Слайд № 3 Перевіряється завдання, виконане у дошки. Слухають викладача, формулюють мети уроку. Передбачуваний відповідь: У молекулах амінокислот містить карбоксильні групи, що мають кислотні властивості, і аміногрупи, що володіють основними властивостями. Вони і обумовлюють характерні хімічні властивості цих речовин. 1. Амінокислоти реагують як за підставами, так і з кислотами, тобто вони є амфотерними сполуками: H2N – CH2 – COOH + NaOH = H2N – CH2 – COONa + H2O HOOC – CH2 – NH2+ HCI = HOOC – CH2 –NH3CI 2. Амінокислоти реагують зі спиртами, утворюючи складні ефіри: H2N – CH2 – COOH + HOR = H2N – CH2 – COO-R + H2O 3. Амінокислоти реагують один з одним: Найважливіша властивість амінокислот - їх здатність вступати в реакцію поліконденсації один з одним. Передбачуваний відповідь: похідні аміаку, у молекулах яких один або кілька воднів заміщені вуглеводневими радикалами Передбачуваний відповідь: метиламин – газ, анілін – тверда речовина. Добре розчинні у воді. Передбачуваний відповідь: вони містять аміногрупу дає лужну середу, Передбачуваний відповідь: Аміногрупою Передбачуваний відповідь: аміно - та карбоксильна групи. Передбачуваний відповідь: аміногрупа дає лужну середу, карбоксильна група кислу. Передбачуваний відповідь: що входять до складу живих організмів (інсулін) Передбачуваний відповідь: при виробництві ліків, капрону, для підгодівлі тварин. Відповідають на питання (перевірка на слайді) Переглядають видеоопыт Роблять висновок: Білками називають складні речовини, що мають високі значення молекулярної маси, побудовані із залишків амінокислот, сполучених пептидного зв'язком.