• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 193
  • 16-05-2016, 14:03

У презентації представлена характеристика родоначальника ароматичних вуглеводнів, а саме бензолу.

Даний матеріал рекомендується використовувати в якості додаткової до основної лекції викладача на уроці хімії. Їм також можуть скористатися учні для самостійної підготовки до контрольної роботи або домашнього завдання. На слайдах презентації знаходяться зображення будови атома бензолу, хімічні формули і рівняння, портрет вченого, який встановив структуру бензолу, а також портрет американського вченого, який запропонував гіпотезу електронних зв'язків у бензолі.

Зміст презентації:

  • Будова атома бензолу;
  • Структура бензолу;
  • Електронна будова бензолу;
  • Ізомерія замісників.