• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 233
  • 16-05-2016, 15:26

Презентація з хімії на тему «Біологічна дія радіації» виконана для учнів дев'ятих класів.

На початку презентації наводяться основні поняття і терміни. Учні дізнаються, що таке радіація, проникаюча радіація, іонізуюче випромінювання. Докладно описується a, b і g-випромінювання.

Далі слухачі познайомляться з альфа, вэта розпадом і гамма-випромінюванням і їх впливом на живі організми. У презентація розглядаються зовнішнього і внутрішнього випромінювання, ядерні вибухи, вплив іонізуючих випромінювань.

Даний проект містить відомості про наслідки радіації: опромінення, мутації (зміна структури ДНК).

В кінці наведено методи та засоби захисту від іонізуючих випромінювань.