• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 361
  • 16-05-2016, 15:54

Дані розглядаються в презентації відносяться до теми «Оксиди» для загальноосвітньої школи.

Даний урок є вступним, у ході уроку учні повинні засвоїти поняття оксиду (бінарне сполука кисню з іншими хімічними елементами). Зрозуміти значення хімічної номенклатури бінарних сполук (тривіальні назви, назви за міжнародною номенклатурою). Сформувати уявлення про значущість оксидів в життєдіяльності людини і природи.

Урок побудований по наступній темі – нові дані – закріплення нового матеріалу на практиці, тому учні постійно виконують різні завдання, які сприяють розумінню нових відомостей. У завданнях учням належить визначати назви речовин, відповідати на запитання з даної теми та інше.

В цій презентації учні також познайомляться з різноманітністю зразків оксидів елементів, які зустрічаються в природі, серед них дорогоцінні камені, вода, пісок та інші.