• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 256
  • 27-04-2016, 20:55

Анотація:

Мета уроку: дати поняття пропорційних відрізків, визначення подібних трикутників. Познайомити з ознаками подібності трикутників. Вирішити найпростіші задачі на ознаки.

У повсякденному житті зустрічаються предмети однакової форми, але різного розміру, наприклад футбольний і тенісні м'ячі, кругла тарілка і велике кругле блюдо. В геометрії фігури однакової форми, але різних розмірів прийнято називати подібними. Так подібними є будь-які два квадрата, будь-які два кола. Прикладами подібних фігур довільної форми є дві географічні карти одного і того ж району, виконані в різних масштабах, а також фотографії одного і того ж предмета зроблені при різних збільшеннях.

Цільова аудиторія: для 8 класу