• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 226
  • 27-04-2016, 23:29

Анотація:

Презентація призначена для першого уроку вивчення теми "Тригонометричні рівняння" (УМК А. Р. Мордковича, П. В. Семенова), розглядається рівняння cosx=a. Учні вже знайомі з тригонометричними та оберненими тригонометричними функціями, мають навички роботи з числовою окружністю, вміють вирішувати з її допомогою тригонометричні рівняння і неравества (містять табличні значення тригонометричних функцій). Презентація містить актуалізацію вивчення нового матеріалу, теоретичний матеріал, завдання для усного та письмової роботи. Робота починається з поняття "найпростіші тригонометричні рівняння" (слайд 2), потім повторюється рішення таких рівнянь за допомогою числової окружності (слайди 3-5 - покрокове рішення) і ставиться проблема розв'язання рівнянь, які не містять табличних значень тригонометричних функцій (слайд 6). Виведення загальної формули коренів рівняння cosx=a здійснюється на слайді 7, її застосування - слайд 8. На слайді 9 розглядаються рівняння cosx=0,1,-1. Далі здійснюється первинне закріплення вивченого матеріалу в ході усної (слайд 10) та письмової роботи (слайди 11-13). Вивчення теми будується на спільній роботі з учнями.

Цільова аудиторія: для 10 класу