• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 147
  • 29-04-2016, 00:02

Анотація:

Одним з критеріїв якості навчання математики є досягнення мети процесу навчання. Критерієм оцінки ефективності роботи вчителя є рівень сформованості в учнів системи знань, умінь і навичок. Даний ресурс забезпечений завданнями для повторення математики 6 класу. До всіх завдань є відповіді. Використовується ЦОР для роботи в парах.

Цільова аудиторія: для 6 класу