• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 205
  • 3-05-2016, 21:44

Анотація:

Даний ресурс можна використати при поясненні теми « Розкладання многочленів на множники». Розглянуті універсальні способи розкладання. Закріплюються і систематизуються знання учнів формул скороченого множення. До кожного способу пропонуються усні і письмові завдання. Можливо застосовувати даний ресурс і для індивідуальної роботи з які навчаються.

Цільова аудиторія: для 7 класу