• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 165
  • 3-05-2016, 21:51

Анотація:

Цілі: узагальнити і застосувати для розв'язання реальної задачі знання про способи й методи введення, редагування і друку графічної та текстової інформації; розвивати у школярів вміння письмово, за допомогою комп'ютера, висловлювати думки, оформивши їх у вигляді електронного документа, розвивати навички моделювання ситуації; розвиток пізнавального інтересу, творчої активності учнів, вміння користуватися додаткову літературу; узагальнення знань основного програмного матеріалу; повторити та узагальнити знання про правові аспекти роботи з інформацією на основі складання і осмислення списку використовуваного матеріалу; зв'язати інформатику з іншими предметами; виховати культуру, повагу до співрозмовника, вміння гідно вести суперечку, коригувати при відстоюванні своєї думки. 

Завдання: Загальноосвітні: розвиток інтересу до виконання завдань нестандартного виду, до активної творчої діяльності, сформувати навички самостійної роботи, робота з літературою, з людьми, в колективі, складання з допомогою комп'ютера електронних і паперових документів (у даному випадку – статті та публікація), навчати аргументовано відстоювати свою думку, досягти більш глибокого і міцного засвоєння досліджуваної теми; знайомство з сучасними комп'ютерними технологіями, підвищення інтересу до знань інформатикою; Розвиваючі: розвиток логічного мислення, пам'яті, уважності, вміння працювати з додатковою літературою, правильно вибирати джерела додаткової інформації; Виховні: розвиток пізнавального інтересу, логічного мислення, посилення пізнавальної мотивації усвідомленням учня своєї значущості в освітньому процесі. 

Набуваються навички дітей: активізація пізнавальної та самостійної діяльності, узагальнення знань про додаткові можливості текстових редакторів, про правових питаннях при роботі з інформацією і призначення Інтернету

Цільова аудиторія: для 8 класу