• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 165
  • 3-05-2016, 21:56

Анотація:

Похідна (функції в точці) — основне поняття диференційного числення, що характеризує швидкість зміни функції в даній точці). Визначається як границя відношення приросту функції до приросту її аргументу при прагненні прирощення аргументу до нуля, якщо така границя існує. Функцію, що має кінцеву похідну (в деякій точці), називають диференційовних (в даній точці). Процес обчислення похідної називається диференціюванням. Зворотний процес — інтеграція.

Цільова аудиторія: для 10 класу