• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 131
  • 3-05-2016, 22:28

Анотація:

Повторити класичне та статистичне визначення ймовірності, в тому числі про геометричної ймовірності. Розглянути фізичний механізм випадковості (дошка Гальтона), і на основі цього ввести поняття трикутника Паскаля, розглянути можливі його застосування, в тому числі для формули бінома Ньютона. Провести експеримент, ілюструє ймовірність знаходження частинки в певній точці при випадковому виборі траєкторії руху.