• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 258
  • 3-05-2016, 23:28

Анотація:

Узагальнюючий урок з математики в 6 класі "Знаходження дробу від числа". Підручник Математика-6 Віленкін Н.Я. та ін, 2008. Урок розроблений з урахуванням діяльнісного підходу до уроків математики в середній школі. Пізнавальний аспект: закріплення вивченого матеріалу по темі знаходження дробу від числа, рішення практичних завдань, контроль знань учнів по темі. Розвиваючий аспект: формування умінь аналізувати, узагальнювати і синтезувати знання; переносити знання у нові ситуації; планувати свою діяльність. Виховує аспект: виховання особистісних якостей, що забезпечують успішність виконавчої, творчої діяльності, успішність співіснування і діяльності в учнівському колективі, активної життєвої позиції.

Цільова аудиторія: для 6 класу