• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 197
  • 4-05-2016, 22:39

Анотація:

Розглянуто 12 різних методів розв'язування логарифмічних рівнянь. Показані на прикладах з повним розбиранням рішення. Нагадуються основні формули, що застосовуються в рішеннях рівнянь. В кінці презентації пропонуються завдання для самостійного рішення. Дана презентація використовується мною на уроках для систематизації знань учнів.

Цільова аудиторія: для 11 класу