РОЗМНОЖЕННЯ ТВАРИН

Розмноження (здатність до самовідтворення) є одним з основних властивостей усіх живих організмів, що забезпечує безперервність і спадкоємність життя, існування кожного виду. Здатність сільськогосподарських тварин до розмноження - один з основних показників, що визначають їх господарську цінність.

Автономна нервова система

Згідно з уявленнями французького фізіолога М. Біша (початок 19-го століття) функції тваринного організму поділяли на дві групи: тваринної (соматичною) і вегетативної (рослинної) життя. Перша включала рухові реакції скелетної мускулатури і сприйняття зовнішніх подразнень, до другої зараховувалися всі інші функції тіла - харчування, зростання, розмноження і т. д. згідно з цим був встановлений зберігся

Акваріум і його мешканці

Замилувавшись одного разу красою підводного світу за "скляним берегом", ми вирішили придбати акваріум. А як за ним доглядати, поки не знали. Щоб отримувати насолоду від маленького підводного царства, необхідні були певні знання. Правильне управління домашнім водоймою вимагає знань, досвіду і вміння.

Азот як біогенний елемент

Походить від грецького слова azoos - неживий, по-латині Nitrogenium. Хімічний символ елемента - N. Азот - хімічний елемент V групи періодичної системи Менделєєва, порядковий номер 7, відносна атомна маса 14,0067; безбарвний газ, не має запаху і смаку. Якими властивостями володіє цей елемент, який має значення в природі й житті людини, які утворює сполуки і як вони використовуються. Ось ті питання, на

Реферат "Біоніка. Технічний погляд на живу природу"

У 60-х роках в науці з'явився новий напрям - біоніка (від грецького слова bion - елемент життя, живе), що об'єднує інтереси біології і техніки. Мета нової науки - рішення інженерних і технічних завдань на основі вивчення структури і життєдіяльності живих організмів

Єдність організму і навколишньогосередовища. Обмін мінеральних речовин. Обмін речовин і енергії - основа життєдіяльності

Назва Єдність організму і навколишньогосередовища. Обмін мінеральних речовин. Обмін речовин і енергії - основа життєдіяльності Дисципліна Біологія Призначення Матеріали для реферату Форма роботи Файл MS Word Наявність зображень  відсутні

Розвиток життя на Землі в протейську еру

Назва Розвиток життя на Землі в протейську еру Дисципліна Біологія Призначення Матеріали для реферату Форма роботи Файл MS Word Наявність зображень  відсутні

Основні положення вчення Дарвіна

Назва Основні положення вчення Дарвіна Дисципліна Біологія Призначення Матеріали для реферату Форма роботи Файл MS Word Наявність зображень  відсутні

1 2 3 4 5 6 7 8
Предыдущая Следующая