• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 186
  • 24-11-2015, 17:40

Програмно-методичний комплекс GRAN, розроблений фахівцями РННЦ «ДИНИТ» під керівництвом академіка АПН України, професора Жалдака М. І. Програма забезпечує підтримку вивчення математики (планіметрії, стереометрії, тригонометрії, алгебри і початку аналізу, початку теорії ймовірностей і математичної статистики), а також окремих розділів фізики в школі (6-11 класи).