Фізичні величини, вимірювання фізичних величин

Презентація містить демонстраційний матеріал до уроку фізики. Яскрава і насичена розробка покликана забезпечити засвоєння школярами теми заняття. Зміст показу сприяє формуванню уявлення про спеціальні прилади вимірювання. На екрані можна побачити різноманітні по своїй функціональності предмети. Учням належить познайомитися з величиною і способом її виміряти. Демонстрація слайдів спрямована на розвиток

Розрахунок шляху та часу руху

Презентація призначена для проведення навчального заняття з фізики у сьомому класі. Для закріплення вивченого в класі або в цілях самостійного вивчення теми школярі можуть переглядати слайди будинку. Організація навчального матеріалу не викликає труднощів у сприйнятті, розумінні.

Що вивчає фізика. 7 клас

Презентація призначена для проведення першого заняття з фізики. Розробка знайомить з новою для семикласників навчальною дисципліною. Демонстрація слайдів дає поняття про предмет, формулює цілі вивчення явищ природи. До складу показу включені основні поняття і терміни фізики.

Дослід Торічеллі

Презентація призначена для перегляду на уроках фізики. Розробка покликана супроводжувати тільки один етап навчального заняття - демонстрацію досвіду. Педагоги можуть включати даний показ у власні розробки до уроку. В цілях самоосвіти школярам рекомендується вивчати слайди на персональному комп'ютері.

Велике відкриття Архімеда

Презентація присвячена розгляду питання фізики. Розробка може бути активно використана на предметних заняттях в якості основного або додаткового матеріалу до уроку. З метою розширення кругозору та поглиблення знань школярам рекомендується вивчати слайди на персональному комп'ютері вдома. Показ розвиває уміння порівнювати, спонукає до роздумів, виховує інтерес до вивчення фізики.

Будова речовини. Молекули. 7 клас

Презентація призначена для проведення уроку фізики у сьомому класі. Розробка містить навчальний матеріал, який може бути використаний учнями для підготовки домашнього завдання і поглиблення предметних знань. Показ слайдів сприяє швидкому, міцному засвоєнню теми і дозволяє розвивати у школярів здатність до порівняння, зоровому сприйняттю, аналітичного мислення.

Конденсатори. 10 клас

Презентація підготовлена до проведення уроку з фізики у десятому класі. Розробка покликана стати основним демонстраційним матеріалом до заняття. Школярі зможуть використовувати дану роботу для закріплення теми й підготовки домашнього завдання. Показ допоможе ознайомити десятикласників з новими предметними визначеннями, а також пояснить вирішення тематичних задач.

Переміщення при прямолінійному рівноприскореному русі. 9 клас

Презентацію створено до уроків фізики за УМК Перышкина А. В. Розробка призначена для занять у дев'ятому класі. Демонстрація слайдів допоможе вчителеві закріпити пройдене і пред'явити новий матеріал. Зміст слайдів сприяє вдосконаленню просторового мислення, зорової пам'яті, логіки.

Дифузія в газах, рідинах, твердих тілах. 7 клас

Презентація підготовлена вчителем фізики для пред'явлення нового матеріалу учням сьомого класу. Розробка знайомить з новим поняттям, що розповідає про основні характеристики дифузії. Організація слайдів дозволяє розвивати у школярів спостережливість, вміння порівнювати і робити самостійні висновки. Демонстрація слайдів спрямована на виховання інтересу до вивчення фізики.

Механічний рух. 7 клас

Презентація призначена для вивчення розділу фізики за програмою сьомого класу. Розробка допоможе вчителеві ознайомити школярів з новими поняттями і визначеннями, сформує повне уявлення про види руху і одиницях шляху в Міжнародній системі. Організація матеріалу сприяє розвитку логіки, спостережливості, пам'яті. Демонстрація слайдів здатна прищепити учням інтерес до вивчення предмета.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 32
Предыдущая Следующая