• admin
  • Комментариев: 1
  • Просмотров: 1 045
  • 9-09-2015, 22:59

В файлі, який ви можете завнтажити натиснівши на кнопку "завантажити", нижче, доступні відповіді на наступні питання:

1) Лінійні операції над векторами. Властивості операцій додавання векторів та множення векторів на числа. Лінійна залежність векторів. Теорема про необхідну і достатню умову лінійної залежності системи векторів.

2) Означення скалярного добутку двох векторів. Властивості та обчислення скалярного добутку двох векторів.

3) Означення векторного добутку двох векторів. Властивості та обчислення векторного добутку двох векторів. Геометричний зміст модуля векторного добутку двох векторів.

4) Означення мішаного добутку трьох векторів. Властивості та обчислення мішаного добутку трьох векторів. Геометричний зміст мішаного добутку трьох векторів.

5) Полярна система координат. Зв'язок між полярною та прямокутною декартовою системами координат.

6) Загальне рівняння прямої на площині. Окремі випадки загального рівняння прямої. Параметричні рівняння прямої. Рівняння прямої, яка проходить через дві дані точки.

7) Рівняння прямої у відрізках на осях. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом.

8) Кут між двома прямими на площині. Умова перпендикулярності та паралельності двох прямих.

9) Нормальне рівняння прямої на площині. Відстань від точки до прямої на площині.

10) Означення еліпса. ексцентриситет еліпса. Фокальні радіуси та фокальний параметр еліпса.

11) Означення гіперболи. Асимптоти гіперболи. Ексцентриситет гіперболи. Фокальні радіуси та фокальний параметр гіперболи.

12) Директриси еліпса та гіперболи. Теорема про директрису еліпса та гіперболи

13) Означення параболи. Фокальний параметр параболи.

14) Означення дотичної до лінії в деякій її точці. Рівняння дотичних до еліпса, гіперболи та параболи в деякій точці на кривій.

15) Площина як поверхня першого порядку. Загальне рівняння площини, параметричні рівняння площини.

16) Рівняння площини у відрізках на осях. Нормальне рівняння площини. Відстань від точки до площини.

17) Канонічне та параметричні рівняння прямої в просторі. Відстань від точки до прямої в просторі.

18) Кут між площинами та прямими в просторі. Кут між прямою і площиною.

19) Мимобіжні прямі в просторі. Обчислення відстані між мимобіжними прямими.

20) Загальне рівняння поверхні другого порядку. Сфера як поверхня другого порядку. Рівняння сферичної поверхні, його характерні ознаки. Рівняння сфери, яка проходить через чотири точки в просторі, що не належать одній площині.

21) Означення циліндричної поверхні. Рівняння циліндричної поверхні. Рівняння циліндричної поверхні, напрямна якої лежить в координатній площині Oxy, а твірні паралельні координатній осі Oz.

22) Означення конічної поверхні. Рівняння конічної поверхні

23) Означення поверхні обертання. Рівняння поверхні обертання, твірна якої лежить в координатній площині Oyz, а віссю обертання служить координатна вісь Oz.

24) Еліпсоїд обертання. Однопорожнинний та двопорожнинний гіперболоїди обертання. Параболоїд обертання.

25) Еліптичний циліндр, гіперболічний циліндр, параболічний циліндр.

26) Означення гіперболічного параболоїда. Рівняння гіперболічного параболоїда.

27) Комплексні числа. Алгебраїчна форма комплексного числа. Дії над комплексними числами.

28) .Комплексні числа. Тригонометрична форма комплексного числа. Дії над комплексними числами.

29) Комплексні числа. Показникова форма комплексного числа. Дії над комплексними числами.

30) Групи, приклади груп.

31) Кільця, приклади.

32) Поле, приклади.

Лилия 30 апреля 2017 11:14 | Комментариев: 0 | Публикаций: 0
Класно. Вы мне очень помогли в подготовке к экзамену

1