• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 668
  • 10-09-2015, 00:26

У файлі який ви можете скачати нижче є відповіді на наступні запитання:

1.Основні уявлення молекулярно - кінетичної теорії

2.Основне рівняння кінетичної теорії газів

3.Температура та тиск як статистичні величини

4.Основні газові закони

5.Рівняння ідеального газу

6.Измерение скоростей молекул, опыт Штерна

7.Росподіл Максвела

8.Барометрична формула

9.Росподіл больцмана

10. Методи визначення числа Авогадро (досліди Перрена)

11.Середній час та середня довжина вільного пробігу молекул.

12. Явище переносу в газах. Дифузія

13. Явище переносу в газах. Теплопровідність.

14. Явище переносу в газах. Внутрішнє тертя.

15.Технічний вакуум, його отримання,вимірювання та використання.

16. Властивості розрідженого газу.

17.Термодинамічна система. Внутрішня енергія термодинамічної системи.

 18. Внутрішня енергія ідеального газу.

 19. Робота ідеального газу в ізопроцесах.

20. Теплообмін та робота як форми передачі енергії. Функції стану та функції процесу.

21) Перше начало термодинаміки та його застосування до ізопроцесів

22) Теплоємність ідеального газу

23) Адіабатний процес рівняння пуассона

24) Політропний процес та його рівняння

25) Принцип дії теплових машин та їх ККД

26) Статистичний зміст другого начала термодинаміки

27) Цикл Карно та його ККД

28) Друге начало термодинаміки

29) Ентропія. Її фізичний зміст та властивості

30) Зміна ентропії в різних процесах

31.Внутрішня енергія реального газу. Ефект Джоуля-Томсона

32.Структура та властивості полімерів

33)Поверхневий натяг. Тиск Лапласа

34. Будова рідини, властивості рідкого стану та їх залежність від температури

35. Кристалічний стан речовини. Основні характеристики кристалів

36. Змочування та капілярні явища  

37. Теплова теорема Нернста  

38. Класифікація кристалів за типом зв’язку  

39. Фазові переходи між газом, рідиною і твердим тілом

40.теплоємність твердих тіл

41. вплив дефектів на властивості кристалів

42.Теореми Карно

43. рівновага фаз. Фазові переходи 1-го та 2-го роду

44. Фазові переходи між газом , рідиною , твердим тілом

45.Рівн-ня Клапейрона-Клаузіуса

46.теплове розширення твердих тіл

47.тиск насиченої пари під меніском

48.теплоємність твердих тіл

49. Критичний стан речовини

50. Рівновага рідин та пари , властивості насиченої пари

51.Теплоємність твердих тіл. Модель Дебая

51. Теплоємність твердих тіл. Модель Дебая.

52. Розчини. Теплота розчинення. Осмотичний тиск. Закон Вант-Гоффа.

53. Реальні гази. Відхилення їх поведінки від законів ідеальних газів.

54. Теоретичні та експериментальні ізотерми реальних газів.

55. Теплоємність твердих тіл. Модель Ейнштейна.

56. Рівняння Ван-дер-Ваальса та його аналіз.

57. Скраплення газів і отримання низьких температур.

58. Вологість. Точка роси. Методи вимірювання вологості..

59. Типи кристалічних граток.

60. Фазові переходи між газом, рідиною та твердим тілом.