• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 614
  • 16-09-2015, 20:20

ПОРЯДОК ДІЙ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО (с. 25) 
Цілі: продовжувати роботу по закріпленню порядку дій у виразах з дужками і без них, закріплювати також вирішення завдань, умова яких оформляється табличкою, повторювати табличні випадки множення і ділення з числами 2 і 3. 
Хід уроку 
I. Організаційний момент. 
Веселий продзвенів дзвінок, 
Ми розпочинаємо наш урок. 
II. Математичний диктант. 
а) число 17 збільште на 73 
б) обчисліть суму чисел 52 і 19 
в) з якого числа треба відняти 32,щоб отримати 18? 
г) збільште число 71 27 
д) на скільки більше 90 34? 
е) обчисліть суму чисел і 27,43 16 
ж) знайдіть різницю,якщо уменьшаемое 52,від'ємник 37 
з) що більше і на скільки сума 25 і 39 або різниця 78 і 9? 
і) В бак машини долили 23 літри бензину, і в ньому стало 50 літрів.Скільки літрів бензину було в баку спочатку? 
III. Робота над пройденим матеріалом. 
1. На цьому уроці продовжується робота по відпрацюванню навику вирішувати вирази з дужками і без дужок. 
Можна виконати і вивісити в класі плакат, ілюструє порядок виконання дій: 

Знаходячи значення виразів (завдання № 1), учні міркують у відповідності із завданнями плану спочатку вголос, потім про себе. 
№ 1: 
18 : (11 – 5) + 47 
Діти. У цьому виразі є дужки, значить, перша дія виконується в дужках. Потім за дужками виконується ділення, а потім додавання. 
Завдання № 2 – більш творчого характеру. Учні повинні спочатку проставити порядок дій, а потім правильно підібрати числа, щоб знайти значення виразів. Учні виконують завдання самостійно з наступною перевіркою. 
2. Рішення завдань. Завдання № 3 виконується під керівництвом вчителя. Діти спочатку складають і розв'язують першу задачу по першій сходинці таблиці. Потім, спостерігаючи, як змінюються дані у таблиці у 2-й і 3-й рядки, складають і розв'язують ще 2 зворотні задачі. 
3 х 2 = 6(м) 
Відповідь: 6 метрів тканини витратили на всі костюми. 
6 : 2 = 3(м) 
Відповідь: 3 метри тканини йде на один костюм. 
6 : 3 = 2(к.) 
Відповідь: 2 костюма можна зшити з 6 метрів тканини. 
Завдання № 4 вчитель пропонує дітям виконати самостійно. Учитель надає допомогу тим учням, які сумніваються в запису умови чи рішення. 
3. Робота над геометричним матеріалом. 
Виконуючи завдання в самому низу на с. 47, учні виділяють зайву фігуру – трикутник, якщо фігури розглядати за формою. Можна виділити зайвим синій прямокутник, якщо розглядати фігури за кольором. 
IV. Підсумки уроку. 
Вчитель. Хлопці, що повторювали ми сьогодні на уроці? 
Домашнє завдання. 

ЗАКРІПЛЕННЯ. РІШЕННЯ ЗАВДАНЬ. (с. 26 - 28) 
Мета: закріплювати табличні випадки множення і ділення з числами 2, 3, ; удосконалювати обчислювальні навички й уміння розв'язувати задачі; розвивати творче мислення,уміння міркувати. 
Хід уроку 
I. Організаційний момент. 
II. Усний рахунок. 
Замість усного рахунку можна провести індивідуальну роботу на листочках. 
Складіть програму дій і знайдіть значення виразу. 
30 - 4 + 21 - 8 24 : 3 : 4 х 5 
14 : 7 х 2 + 6 х (11 - 7) 
Розв'яжіть рівняння: 
а - 13 = 4 6 х = 18 
Розв'яжіть задачу: 
На 1 сорочку йде 3 метри тканини.Скільки тканини йде на 5 сорочок? 

III. Робота над пройденим матеріалом. 
1. Рішення завдань. №7(с. 26) 
Прочитайте умову задачі. 
Злив - 26к. 
Груш - ? на 6 к. більше 
Яблук - ? на 5к. більше 
1) 26 + 6 = 32(к.) груш 
2) 32 + 5 = 37(к.) 
Відповідь: 37 кошиків яблук зібрали в саду. 
Рішення задачі №9(с. 27) 
Прочитайте умову задачі. 
- Про що говориться в задачі? 
- Що значить стільки ж? 
- Що ще відомо в задачі? 
- Що треба дізнатися в задачі? 
Було - ? т. 
Роздала - 35т. і 35т. 
Залишилося - 18т. 
1) 35 + 35 = 70(т.) роздала 
2) 70 + 18 = 88(т.) 
Відповідь: 88 зошитів було у вчительки. 
2.Рішення прикладів.№ 10 
81 - ( 52 - 9) 6 х 3 : 2 18 : 6 х 2 
№ 11. Діти виправляють помилки в прикладах і записують правильно. 
3.Рішення рівнянь.№ 17(2) 
Повторюються правила; один учень розв'язує біля дошки. 
38 + х = 50 х 17 = 20 40 - х = 19 
х = 50 - 38 х = 20 + 17 = 40 - 19 
IV. Підсумки уроку. 
Вчитель. Що ми закріплювали сьогодні на уроці? 
Домашнє завдання. 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 "МНОЖЕННЯ НА 2 І 3. РІШЕННЯ ЗАДАЧ НА МНОЖЕННЯ". 
Мета: контроль знань і вмінь учнів по пройденому матеріалу; виявлення існуючих прогалин у знаннях. 
I варіант 
1. Дівчинка прочитала в перший день 16 сторінок, а в другій - 14. Після цього їй залишилося прочитати 18 сторінок. Скільки всього сторінок у цій книзі? 
2. Олівець коштує 3 рубля. Скільки коштують 9 таких олівців? 
3. Розв'яжіть рівняння: 
х + 36 = 56 х – 13 = 20 
4. Розв'яжіть приклади: 
8 · 2 6 · 3 15 : 5 
21 : 3 3 · 8 12 : 6 
18 : 2 4 · 3 2 · 9 
5. Знайдіть значення виразів: 
60 – (24 + 3) : 3 = 24 : 3 + 9 · 2 = 

II варіант 
1. У перший день школярі обкопали 18 дерев, у другій - 12 дерев. Після цього їм залишилося обкопати 14 дерев.Скільки дерев було потрібно обкопати школярам? 
2. У пакеті 7кг картоплі. Скільки кг картоплі у трьох таких пакетах? 
3. Розв'яжіть рівняння: 
х + 48 = 96 х – 23 = 8 
4. Розв'яжіть приклади: 
12 : 3 8 · 2 24 : 8 
5 · 3 18 : 3 3 · 7 
14 : 2 2 · 5 27 : 9 
5. Знайдіть значення виразів: 
35 + (71 – 65) · 3 18 : 3 + 8 · 2 

МНОЖЕННЯ ЧОТИРЬОХ, НА 4 І ВІДПОВІДНІ ВИПАДКИ ДІЛЕННЯ. (с. 30) 
Цілі: скласти з учнями і почати розучувати таблицю множення і ділення з числом 4; використовувати отримані знання при рішенні задач та прикладів; згадати взаємозв'язок між величинами: ціна, кількість, вартість; вдосконалювати навички розв'язання рівнянь. 
Хід уроку 
I. Організаційний момент. 
Таблицю множення продовжимо складати. 
Знайка-математик буде допомагати. 
Секрет числа "чотири" він відкриє для нас 
І тільки на "відмінно" вчитися буде клас. 
II. Усний рахунок. 
1. 
57 – 42 22 – 7 65 – 50 
78 – 63 49 – 35 36 – 21 
III. Робота над новим матеріалом. 
Таблиці множення і ділення з числом 4 є новими (аналогічні таблиці з числами 2 і 3 розглядалися у 2 класі), тому при їх складанні слід більше приділити уваги як способу отримання результатів, так і їх запам'ятовування. 
Таблиці ділення складаються, використовуючи зв'язок між компонентами і результатом дії множення. 
Після цього учні виконують завдання № 1 з наступною перевіркою. 
Ф і з к у л ь т м і н у т к а 
Раз, два – вище голова, 
Три, чотири – руки ширше, 
П'ять, шість – тихо сісти, 
Сім, вісім – лінь відкинемо. 
Раз – зігнутися, розігнутися, 
Два – нагнутися, потягнутися, 
Три – в долоні три бавовни, 
Головою три кивки. 
На чотири – руки ширше, 
П'ять, шість – тихо сісти, 
Сім, вісім – лінь відкинемо. 
IV. Робота над пройденим матеріалом. 
1. Рішення завдань. Перед виконанням завдання № 2 вчитель повинен згадати з учнями взаємозв'язок між величинами: ціна, кількість, вартість. 
Вчитель. Як знайти ціну, якщо відомі кількість і вартість? 
Діти. Треба вартість розділити на кількість. 
Вчитель. Як знайти кількість, якщо відомі ціна і вартість? 
Діти. Треба вартість розділити на ціну. 
Вчитель. Як знайти вартість, якщо відомі ціна та кількість? 
Діти. Треба ціну помножити на кількість. 
Після цього записують у таблицю умову задачі, і діти розв'язують задачу самостійно. 
Ціна Кількість Вартість 
4р. ? шт. 32р. 
32 : 4 = 8(ручок) 
Відповідь: 8 ручок продали. 

У завданні № 4 два питання. Можна запропонувати учням I варіанту відповісти на перше питання, а учні II варіанту відповідають на друге питання. Діти розв'язують задачу самостійно. Учитель допомагає учням, які можуть в запису умови чи рішення задачі. Після цього проводиться перевірка. 
1 бригада - 6 осіб 1 бригада - 6 осіб 
3 бригади ? людина 2 бригади ? чоловік 
2. Для самостійної роботи на уроці можна запропонувати розв'язати рівняння № 5. 
V. Підсумки уроку. 
Вчитель. Хлопці, що нового ми сьогодні дізналися на уроці? 
Вчитель. Що повторювали на уроці? 
Домашнє завдання.