• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 272
  • 12-11-2014, 17:47

Держава в Південно-Східній Азії, в північній частині п-ова Індокитай. Територія - 678 тис. кв. км. Населення - 32,57 млн. (на 31.03. 1979 р.); бірманці - 72%, карени - 8, шани - 7, індійці - 3, чини - 2, качины - 0,75, кая, мони, араканцы, китайці - менше 1%. Столиця - Янгон (2,4 млн. жит. з передмістями). Держ. мова - бірманська. Пануюча релігія - буддизм.

Бірма - найдавніша країна Південно-Східної Азії. У XIX ст. Англія в результаті трьох воєн (1824-26 рр., 1852-53 рр. і 1885 р.) захопила Бірму і перетворила її в колонію Британської імперії Боротьба бірманського народу проти англійського панування в період 1930-32 рр. вилилася в народне повстання. У 1942 р. Бірма була окупована Японією. У березні 1945 р. бірманський народ піднявся на збройне повстання, що завершилося вигнанням з країни японських загарбників. Після другої світової війни народ Бірми розгорнув рішучу боротьбу за національне визволення. 4.1. 1948 р. Бірма була проголошена незалежною республікою. Республіка Бірманський Союз вийшла зі складу Британської співдружності і стала на незалежний шлях розвитку.

У 1948-62 рр. при владі перебували представники буржуазно-поміщицьких партій. 2.03. 1962 р. в Бірмі був здійснений військовий переворот, в результаті якого до влади прийшли національні демократи, які обрали соціалістичну орієнтацію в перебудові суспільства. Створений офіцерами-патріотами вищий владний орган - Революційний рада виступив з політичною декларацією «Бірманський шлях до соціалізму». В області зовнішньої політики був проголошений курс суворого нейтралітету, а з початку 70-х рр. стала проводитися політика активної участі в міжнародних і регіональних справах. Бірма виступає за зміцнення миру і стабільності в

Азії, за перетворення Індійського океану в зону миру, за нормалізацію відносин з сусідніми країнами. До 1979 р. брала участь в русі неприєднання.

З 1948 р. в Бірмі не припиняється збройна боротьба проти уряду, до-рую ведуть різні повстанські сили, які користуються підтримкою ззовні Праві феодально-поміщицькі сили виступають під сепаратистськими гаслами (Армія Шанського держави, Качинська армія незалежності, Каренский національний союз і ін). Праві буржуазно-поміщицькі угруповання, що входять в опозиційний Національно-демократичний фронт, прагнуть до реставрації колишнього буржуазно-парламентського режиму. Військові операції проти уряду проводять також користуються підтримкою КНР загони Національно-демократичного фронту, керованого Компартією Бірми.

Причина безперервних внутрішніх конфліктів у Бірмі пов'язана передусім з політикою китайських гегемонистов, к-які використовують у своїх інтересах антиурядових повстанців різного спрямування. Розпалюючи в Бірмі ворожнечу між етнічними групами, заохочуючи сепаратистів, озброюючи націоналістичні опозиційні угруповання, вони намагаються нав'язати Бірмі свій диктат, змусити її проводити угодний їм зовнішньополітичний курс.

СРСР і інші братні соціалістичні країни виступають проти замаху на незалежність і суверенітет Бірми, проти спроб зіштовхнути її з шляху самостійного прогресивного розвитку. Радянська громадськість привітала зусилля уряду Бірми, спрямовані на політичне рішення проблеми відновлення внутрішнього світу. Однак ці зусилля через втручання у внутрішні справи Бірми з боку зовнішніх сил, і насамперед Китаю, не дали позитивних результатів.

Згідно конституції, Бірма 4.1. 1974 р. проголошена Соціалістичною Республікою Бірманський Союз (у нього входять сім бірманських і сім національних областей - Аракан, Каренни, Качин, Кая, Мої, Чин і Шань). Найвищий орган держ. влади - однопалатні Народні збори (464 депутата, обираються на 4 роки), а в період між сесіями - Державна рада (29 членів). Голова Держради (президент СРБС) - Не Вин. Виконавча влада здійснюється Радою міністрів Прем'єр-міністр - Маун Маун Кха.

У 1964 р. Революційний рада ухвалила Закон про захист національної єдності, до-рому були розпущені всі політичні партії, масові організації та введена однопартійна система. У 1962 р. почала створюватися правляча партія «Ланзин» - Партія бірманської соціалістичної програми (ПБСП). У 1971 р. відбувся I з'їзд ПБСП, завершив процес перетворення партії з кадровою в масову. У 1973 р. II з'їзд ПБСП затвердив проект нової конституції, до-раю у грудні 1973 р. була схвалена переважною більшістю населення в ході всенародного референдуму У 1977 р. відбувся III з'їзд ПБСП, прийняв директиви по плану розвитку нац. економіки в 1978/79-1981/82 рр. Голова ЦК ПБСП - Не Вин, генеральний секретар ЦК ПБСП - Сан Ю.

Під керівництвом ПБСП діють масові громадські організації: Робоча організація Бірми, Селянська організація Бірми, молодіжна організація «Ланзин», Ветеранська організація.

М'янма - аграрна країна Володіє значними запасами нафти, цинку, срібла, вольфраму, олова та інших корисних копалин; багата цінними породами дерев, особливо тиком.

Під керівництвом національних демократів у Бірмі в 60-х роках здійснена націоналізація іноземним грома. пром. і банківського капіталу, транспорту, засобів зв'язку, зовнішньої і внутрішньої оптової торгівлі, проведена аграрна реформа. Важливу роль у розвитку нац. економіки відіграє держ сектор, на частку якого в 1977/78 фін. р. припадало 36% ВНП Розвивається кооперативний сектор (нараховується 20,7 тис. кооперативів).

У сел. госп-ві зайнято 70% працездатного населення, на його частку припадає більше половини інвалютних надходжень. Зростання вироб-ва с.-г. продукції в 1978/79 р. склав 7,9%, тваринництва і рибальства - 5,3%. Основна з-х культура - рис, який є головною статтею експорту. Збір в 1978/79 р. - 10,3 млн. т Вирощуються також пшениця, цукровий очерет, бавовник, джут, кунжут, кукурудза, бобові В 1978/79 р. вироблено (тис. т): джуту - 94, бавовни - 51, кукурудзи - 76, пшениці - 70, каучуку - 15. Поголів'я худоби (млн голів): великої рогатої - 7,9, буйволів - 1,8, овець і кіз - 0,8, свиней - 2.

Основні галузі пром-сті - обробна і гірничодобувна. В 1978/79 р. вироблено (тис. т): нафти - 1620, цинку - 6, олова - 1,4, міді - 5,2, електроенергії - 978 млн. квт-год, заготовлено 380 тис. т тика і 913 тис. т твердої деревини.

Довжина залізничних доріг - 5 тис. км, автомобільних - 15,5 тис. км. Річковий флот - ок. 1700 самохідних суден, морського - 230.

Грошова одиниця - кьят (джа). 100 джа = 9,41 руб. (1980 р.).

Основні статті експорту - рис, деревина, джут, кольорові метали, дорогоцінні камені. Торгові партнери: Японія, ФРН, Індонезія, Шрі Ланка, Англія і Сінгапур.

В 1978/79 фін. р. дохід на душу населення склав 140 дол. В країні насчитывалосьев 300 тис безробітних. Зберігається нормований розподіл по держ. цінами товарів народного споживання.