• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 405
  • 8-09-2015, 23:04

Держава в Центральній Америці. Територія - 109 тис. кв. км. Населення - 6,53 млн (оцінка 1978 р.), 53%-індіанці (в основному племінної групи кіче-майя), 46% - метиси, 1% - білі. Столиця - Гватемала (820 тис. жит., 1975 р.). Офіційна мова - іспанська. Пануюча релігія - католицька.

У 1523 р. Гватемала була захоплена іспанцями і перетворена на колонію. 15.IX 1821 р. проголошена незалежність країни вряди цє XIX ст. розпочалося активне проникнення в Гватемалу америкап ських монополій, к-які в даний час контролюють всю еко номику.

Уряд X Аревало (1945-51 рр.) прийняла буржуазно-демократичну конституцію (1945) і перший в країні трудовоп кодекс (1947). Демократичний уряд X. Арбенса (1951 - 54 рр.) прийняло закон про аграрну реформу (1952), націоналізм ровало великі іноземним грома монополії та здійснило ряд інших соціально-економічних реформ в інтересах трудящих і пезависи мого розвитку країни В 1954 р. реакційні кр/. і Гватемали, спираючись на військову інтервенцію США, здійснив!/ контрреволоци йний переворог Конституція 1945 р., демократичні закони були скасовані, прогресивні організації заборонені. За згодою уряду і за її прямої підтримки в країні діють ультраправі терористичні угруповання («Секретна антикоммунч стическая армія», «Ескадрон смерті», «Королівська банда», «Орга модернізація Зэро» та ін). За роки військово-фашистської диктатури в Гватемалі загинуло понад 30 тис. осіб, серед яких два генеральні секретаря ЦК Гватемальської партії праці (комуністичної) - Б. Альварадо Монсон (1972), У. Альварадо Арельяно (1974 р), більше 20 членів керівництва цієї партії З приходом до тане і ни нешнего уряду, до-рої очолює великий поміщик гене рал Ромео Лукас Гарсія (обраний президентом в 1978 р.), репресії в країні ще більше посилилися. Тільки за 8 місяців його правління від правих рук терористів, поліції та армії загинуло 1880 демок тов. У відповідь на терор значно активізувалася діяльність партизан («Партизанська армія бідноти», «Повстанські воору женние сили» та інші формування), ширяться антидиктаторские виступи демократичних сил У питаннях зовнішньої полигики Гватемала повністю слід курсу США. Гватемала - член ОАД. ЦАОР, ЛАЕС.

Гватемала - республіка. Законодавча влада належить однопалатному парламенту - Національного конгресу. Глава держави і уряду - президент (обирається на 4 роки без права переобрання).

Основні політичні партії та організації: Рух національного визволення - заснована в 1959 р., відверто фашистська партія, що виражає інтереси великої буржуазії і поміщиків, пов'язаних з іноземним грома. капіталом. Інституційно-демократична партія створена в 1964 р., права, виражає інтереси великої буржуазії і поміщиків, реакційної вояччини. Революційна партія - заснована у 1957 р., центристська, об'єднує частина поміщиків, середню і дрібну буржуазію, інтелігенцію. На виборах часто блокується з реакційними партіями. Християнсько-демократи-чна партія - заснована в 1955 р., об'єднує представників духовенства, дрібну буржуазію, значну частину селянства, нек-рую частина робітників. У 1979 р. офіційно зареєстровано нові партії: Націоналістична партія оновлення-об'єднує військових, високопоставлених службовців. Справді націоналістичний центр - об'єднує прихильників колишнього президента Арапа, вкрай права, створена на базі існуючої раніше партії Організований арапистский центр. Єдиний фронт революції - об'єднує прихильників повернення до демократичних форм правління.

Гватемальська партія праці - створена в 1949 р., марксистсько-ленінська партія, об'єднує робітників, селян, частина студентства та інтелігенції. Діє в підпіллі, піддається жорстоким репресіям. Рішуче виступає за демократизацію країни, нац. звільнення від іноземним грома. капіталу, за соціальний прогрес. Центральний орган - газета «Вердад» («Правда»).

Профспілкові об'єднання: Загальна конфедерація трудящих Гватемали; Автономна профспілкова федерація Гватемали - входить в ПФД; Профспілковий рада Гватемали - входить до МКВП і ВРІТ; Федерація трудящих Гватемали - полуправительственная організація; Національний комітет профспілкового єдності - об'єднує ряд важливих профцентров, що борються за інтереси трудящих; Селянський комітет профспілкового єдності. У Гватемалі поширюється робітничий рух, страйки набувають масового характеру.

Гватемала - відстала аграрна країна. Найважливіші позиції в економіці займає іноземним грома. капітал, гол. чин. США. Останнім часом спостерігається посилене проникнення західнонімецьких і японських монополій. У 1978 р. ВНП зріс на 5,2 7о. Сів. госп-во країни дає до 35% ВНП, в ньому зайнято 65% самодіяльного населення. Панує велике землеволодіння: на 2% госп-в припадає біля 75% усієї землі. Процес концентрації земель у руках поміщиків, капіталістів та іноземним грома. монополій триває. Селяни силою сгоняются з займаних ними наділів. У 1978 р. в країні вироблено (тис. т): кава-150, бавовни-сирцю - 228, бананів - 566, кукурудзи - 800, квасолі - 67, помідорів - 76, тютюну - 8. У 1976 р. налічувалося 1840 тис. голів великої рогатої худоби, 1025 тис. свиней, 688 тис. овець і кіз (1978 р.).

Основні галузі пром-сті: гірничодобувна, харчосмакова, шкіряна, текстильна, деревообробна і нафтохімічна. Щорічно видобувається до 1,5 тис. т свинцю, 1,1 - 1,3 гыс. т цинку, а також у невеликій кількості нікель, золото, срібло, вольфрам, хром, сірка, азбест. Розпочато видобуток нафти (до 5 тис. барелів на добу). У 1978 р. вироблено 520 тис. т цукру, видобуто 5 тис. т риби. Довжина жел. доріг-1,3 тис. км, шосейних-13,4 тис. км Країну перетинає Панамериканська автострада (511 км).

Грошова одиниця - кетсаль. 1 кетсаль = 1 дол. США. Головні статті експорту: кава, бавовна, банани, цукор, м'ясо, лангусти, деревина; імпорту: машини і устаткування, засоби транспорту, хімічні товари, папір, продовольство. Торговий баланс протягом останніх років зводиться з негативним сальдо. Основні торгові партнери: країни Центральної Америки, США, ФРН, Японія.

У Гватемалі зростає безробіття і дорожнеча. До землетрусу 1976 р. в країні не вистачало 485 тис. жител; в результаті землетрусу було зруйновано 258 тис. Нині близько 2 млн. чол. позбавлені житла. 42% самодіяльного населення не мають постійної роботи. У 1979 р. школу не відвідувало понад 1 млн. дітей у віці від 7 до 14 років. Дитяча смертність дуже висока - 103 па кожну тисячу.