• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 556
  • 30-10-2014, 22:50

Держава в Центральній Європі. Територія - 108,2 тис. кв. км Населення - 17,1 млн. (1980 г); понад 99% - німці. Єдине нац. меншість - лужицькі сорби (близько 100 тис. чол.), проживають в основному в південно-східних районах. Столиця - Берлін (1,1 млн жит.). Держ мова - німецька.

Німецька Демократична Республіка - соціалістична робітничо-селянське держава; заснована 7.Х 1949 р Її створення стало закономірним підсумком боротьби робітничого класу і всіх трудящих під керівництвом Соціалістичної єдиної партії Німеччини (СЄПН) за освіту миролюбної демократичної держави і відповіддю на спроби правлячих кіл західних країн і західнонімецької буржуазії нав'язати німецького народу влада монополій і мілітаризм.

Після завершення етапу антифашистско-демократичних перетворень (1949-52 рр.) на II конференції СЄПН в липні 1952 р. був проголошений курс на побудову соціалізму в НДР. В історично короткі терміни в республіці перемогли нові виробничі відносини і було завершено створення основ соціалізму. До 1960 р. в НДР закінчився процес соціалістичного перетворення сіл госп-ва. VI з'їзд СЄПН (1963 р.) прийняв програму розгорнутого будівництва нового суспільства VII з'їзд СЄПН (1967 р) констатував, що в країні вирішені проблеми переходу від капіталістичного ладу до соціалістичного.

У відповідності з рішеннями VII (1967 р.) і VIII (1971 р.) з'їздів СЄПН НДР приступила до будівництва розвинутого соціалістичного суспільства. VIII з'їзд СЄПН вказав, що весь хід розвитку і зміцнення соціалістичного держави об'єктивно веде і не може не вести до точу, що протилежність між НДР і ФРН, що йде по шляху капіталізму, «посилюється, і тому процес розмежування між обома державами у всіх сферах суспільного життя стає все більш глибоким». На з'їзді було обгрунтовано положення про формування в НДР соціалістичної німецької нації.

У жовтні 1974 р. набрали чинності зміни та доповнення до конституції НДР (прийнята в 1968 р.), згідно з до-якими НДР визначається як соціалістична держава робітників і селян, політична організація трудящих міста і села, керована робітничим класом і його марксистсько-ленінською партією. У конституції (ст. 6) йдеться, що НДР «назавжди і безповоротно пов'язана узами дружби з Союзом Радянських Соціалістичних Республік... є нерозривною складовою частиною співдружності соціалістичних держав».

IX з'їзд СЄПН (1976) прийняв нову Програму СЄПН і вніс зміни в Статут партії «Соціалістична єдина партія Німеччини,- йдеться в Програмі,- ставить перед собою мету продовжити будівництво в Німецькій Демократичній Республіці розвинутого соціалістичного суспільства і створити таким чином основні передумови для поступового переходу до комунізму».

НДР - член Організації Варшавського Договору і РЕВ. Важливу роль у зміцненні міжнародних політичних і економічних позицій НДР грають її двосторонні договори про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу з СРСР, ПНР, ЧССР та іншими соціалістичними країнами 7Х 1975 р. в Москві був підписаний новий Договір про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу між СРСР і НДР Стрижнем цього договору є курс на подальше зближення СРСР і НДР, народів Радянського Союзу та Німецької Демократичної Республіки.

Спираючись на союз і підтримку країн соціалістичної співдружності, НДР у першій половині 70-х рр. прорвала дипломатичну блокаду, к-рой намагалися дкр)жити її сили міжнародної реакції В червні 1973 р набув чинності Договір про основи отношечий між НДР і ФРН. У вересні 1973 р. НДР стала повноправним членом ООН і друшх міжнародних організацій НДР підтримує дипломатичні відносини з більшістю держав світу і вносить вагомий внесок у боротьбу соціалістичних країн за розрядку міжнародної напруженості. Її зовнішня політика служить справі миру і соціалізму.

Вищий орган держ влади НДР - Народна палата (президент Народної палати - X. Sindermann). Народна палата обирає Державний рада, к-рий в період між її сесіями, виконує обов'язки, що випливають із законів і рішень Народної палати, а також представляє державу в міжнародно-правовому відношенні. Голова Державної ради - Е. Хонеккер. Вищим виконавчим органом держ влади є уряд - Рада Міністрів, утворений Народною палатою Голова Ради Міністрів НДР - Штоф.

На чолі соціалістичного строитетьства з НДР варто Соціалістична єдина партія Німеччини (СЄПН), утворена в 1946 р. в результаті об'єднання на основі марксизму-ленінізму комуністичної і соціал-демократичної партій. Генеральний секретар ЦК СЄПН - Е. Хонеккер Центральний друкований орган ЦК СЄПН - газета «Нойес Дойчланд», теоретичний орган ЦК СЄПН - журнал «Айпхайт».

В НДР є також селянська Демократична партія Німеччини, Ліберально-демократична партія Німеччини, Хрі-стианско-демократичний союз, Національно-демократична партія Німеччини.

Найбільш крупні громадські організації: Об'єднання вільних німецьких профспілок (ОСИП), Союз вільної німецької молоді, Демократичний жіночий союз.

Партії і демократичні організації об'єднані в Національному фронті НДР - соціалістичному всенародному русі, головне завдання якого - залучення громадян республіки до будівництва соціалізму і виховання у них соціалістичної свідомості. Голова Національної ради Національного фронту НДР - Е. Корренс.

НДР - високорозвинена індустріальна країна з інтенсивним сіл. госп-вом. Входить у число 10 найбільш розвинених у пром. щодо держав світу. За обсягом пром. продукції НДР займає 6-е місце в Європі.

Своє 30-річчя республіка відзначила новими успіхами в області економічного розвитку. Сукупний суспільний продукт (у порівнянних цінах) зріс з 51,8 млрд. марок у 1949 р. до 428,8 млрд марок у 1979 р. Обсяг валової пром. продукції перевищив у 1979 р. 300 млрд. марок. У пром-сті трудиться близько 2/5 всіх зайнятих у народному госп-ві, а її частка в нац. дохід становить приблизно 2/з.

Провідні галузі пром-сті: машинобудування і металообробка, хімічна пром-сть, електротехніка і електроніка, оптика, приладобудування, легка пром-сть.

У 1979 р. вироблено 97,9 млрд. квт-год електроенергії, металорізальних верстатів на суму 1,7 млрд. марок (1978 р.), 256 млн. т бурого вугілля, 433,4 тис. пральних машин і 613,3 тис. побутових холодильників.

Сів. госп-во НДР характеризується високою інтенсивністю вироб-ва, механізацією і хімізацією, чітким поділом між рослинництвом і тваринництвом. У сел. госп-ві нині діють 1224 рослинницьких і 3538 тваринницьких с. сільськогосподарських виробничих кооперативів, народних маєтків і межкооперативных об'єднань. На соціалістичних с.-х. підприємствах працює близько 850 тис. чол. Валове вироб-во с.-г. продукції зросло за останні 20 років більш ніж удвічі. У 1979 р. отримано (ц з 1 га): зерна - 35,5, картоплі - 220, цукрових буряків - 260, кормових коренеплодів - 530 В 1979 р. в НДР налічувалося: великої рогатої худоби - 5,6 млн. голів (у т. ч. понад 2 млн. корів), свиней - 12.1 млн., овець-1,9 млн., курей-несучок - 26,5 млн. Тваринництво повністю задовольняє потреби країни у м'ясі, молоці та яйцях.

НДР володіє добре розвиненою транспортною мережею. Основні вантажоперевезення здійснюються ж.-д. транспортом (частка тепловозної та електровозної тяги - 83,7%). Довжина залізничних доріг - 14.2 тис. км. Розвинений внутрішній водний транспорт - 2,5 тис. км судноплавних водних шляхів. Довжина шосейних доріг - 47,6 тис. км, з них 12,9 тис. км - автостради і магістральні дороги. Морський торговельний флот у 1979 р. мав 196 суден загальною вантажопідйомністю 1,9 млн. т. Повітряним транспорюм в 1979 р. перевезено 1,2 млн. пасажирів.

НДР підтримує торговельні відносини з більшістю країн світу. На світовому ринку великим попитом користуються багато видів виготовлених в НДР верстатів, хімічного обладнання, морські судна, продукція оптичної та поліграфічної пром-сті; значну частину експорту становить також продукція легкої і харчової пром-сті. В імпорті приблизно рівні частки (по 30%) припадає на паливно-сировинні матеріали, машини та обладнання НДР ввозить також продукцію харчової пром-сті, сільського та лісового госп-ва. Ок. 70% внешнеторг. обороту НДР (1979 р.) припадає на соціалістичні країни. Найбільший торговий партнер НДР - Радянський Союз (36% внешнеторг. обороту).

Грошова одиниця - марка НДР. 100 марок = 40,50 руб. (лютий 1980 р.).

За 4 роки поточної п'ятирічки (1976-79 рр.) в НДР здійснені широкі соціально-економічні заходи; підвищені заробітна плата низькооплачуваним категоріям робітників і службовців, пенсії і стипендії, збільшені допомоги по багатодітності, тривалість відпусток, знижена квартплата для робітників у нових будинках. У 1979 р, збудовано і капітально відремонтовано 163 тис. квартир.