• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 359
  • 30-10-2014, 22:56

Держава в південно-східній частині Балканського п-ова. Територія - 110,9 тис. кв. км. Населення - 8,846 млн. (1979), в основ ном болгари (86%). З інших національностей найбільш багато численны турки і цигани. Столиця - Софія (1,1 млн. жит.). Держ. мова - болгарська.

У роки другої світової війни палацова кліка Болгарії всупереч волі народу прив'язала країну до троїстого пакту агрес сивных держав - Німеччини, Італії та Японії. З перших днів нападу на Радянський Союз фашистської Німеччини Болгарська комуністична партія (БКП) взяла курс на збройну боротьбу проти гітлерівських загарбників та їх болгарських пособників. 9.1 Х 1944 р. героїчна боротьба болгарського народу, керованого партією комуністів, увінчалася історичною перемогою: у Болгарії відбулася соціалістична революція, в результаті до-рій була встановлена диктатура пролетаріату у формі народної демократії. Прийшов до влади уряд Вітчизняного фронту розірвало всі стосунки з гітлерівською Німеччиною і оголосив їй війну. Були встановлені відносини дружби і співробітництва з СРСР, з усіма демократичними країнами. Народна влада здійснила докорінні перетворення в усіх сферах життя країни, зокрема, були проведені аграрна реформа (березень 1946 р.), націоналізація приватних пром. підприємств, шахт і банків (грудень 1947 р.).

V з'їзд Болгарської комуністичної партії (грудень 1948 р.) накреслив шляхи соціалістичної індустріалізації, перебудови сіл. госп-ва і здійснення культурної революції.

Конкретна програма будівництва соціалізму, закладена в перших п'ятирічних планах, успішно втілена в життя. У 1958 р. закінчився процес кооперування в сел. госп-ві. Соціалізм повністю переміг в місті і на селі.

У квітні 1971 р. відбувся X з'їзд БКП, к-рий прийняв нову Програму партії - програму будівництва в Болгарії розвиненого соціалістичного суспільства. XI з'їзд БКП (1976) конкретизував програму подальшого будівництва розвинутого соціалістичного суспільства і поставив за мету підготувати умови для поступового переходу до комунізму.

Як учасник Організації Варшавського Договору і член РЕВ, Болгарія вносить значний внесок у зміцнення соціалістичної співдружності, розширення і поглиблення відносин з братніми країнами. Особливо широке співробітництво здійснює НРБ з СРСР. Значну роль відіграє Болгарія в боротьбі прогресивних сил за мир, безпеку і взаєморозуміння між народами.

Велике значення для подальшого розширення і поглиблення радянсько-болгарської всебічного співробітництва і зближення, зміцнення справи миру і соціалізму мали офіційний дружній візит в СРСР партійно-урядової делегації НРБ на чолі з Першим секретарем ЦК БКП, Головою Державної ради НРБ Т. Живкова у травні - червні 1977 р., дружній візит Генерального секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верховної Ради СРСР Л. В. Брежнєва і члена Політбюро ЦК КПРС, секретаря ЦК КПРС К. У. Черненко в січні 1979 р, в Болгарію, інші зустрічі радянських і болгарських керівних діячів в 1979 р., а також підписання у вересні 1979 р. в Софії на урядовому рівні Генеральної схеми спеціалізації і кооперування в галузях матеріального виробництва СРСР і НРБ до 1990 р.

Згідно конституції НРБ, прийнятої в травні 1971 р., верховний орган держ. влади - Народні збори. Вищий постійно діючий орган держ. влади - Державний рада НРБ (Голова - Т. Живков). Вищий виконавчий і розпорядчий орган держ. влади - Рада Міністрів (Голова - С. Тодоров).

Керівна і спрямовуюча сила болгарського суспільства - Болгарська комуністична партія (БКП). Основи революційної марксистської партії болгарського пролетаріату закладені в 1891 р. В травні 1919 р. Болгарська робітнича соціал-демократична партія (тісних соціалістів) була перейменована в БКП. Перший секретар ЦК БКП - Т. Живков Друкований орган ЦК партії - газета «Работническо дело», теоретичний орган ЦК БКП - журнал «Ново време».

Болгарський землеробський народний союз (БЗНС) - заснований у 1900 р., тісно співпрацює з БКП і визнає її керівну роль. Секретар БЗНС - П. Танчев. Вітчизняний фронт (ОФ) - найбільша масова суспільно-політична організація і рух - заснований в 1942 р. В ОФ на правах колективних членів входять 28 організацій і творчих спілок (у т. ч. профспілки і комсомол). Центральна рада болгарських професійних спілок (ЦС БПС) - заснований у 1904 р. Димитровський комуністичний союз молоді (ДКСМ)-створений у 1947 р. в результаті злиття Робочого молодіжного союзу та інших молодіжних організацій.

За роки, що минули після перемоги революції, Болгарія з відсталою в економічному і культурному відношенні околиці Європи перетворилася на розвинуте соціалістичне держава із сучасною індустрією, великих сіл. госп-вом, високим рівнем розвитку науки і культури.

У 1979 р., четвертому році сьомої п'ятирічки, зроблено новий крок на шляху будівництва розвинутого соціалістичного суспільства. Послідовно втілювалися в життя рішення XI з'їзду БКП і Національної партійної конференції, спрямовані на досягнення високої якості та ефективності роботи.

Народне госп-во продовжувало розвиватися стабільними темпами. Нац. дохід збільшився в 1979 р. порівняно з 1978 р. на 6,5%. Зросла також продуктивність праці. За рахунок її зростання забезпечено майже весь приріст нац. доходу. Освоєно близько 6 млрд. левів капіталовкладень, з них 3 млрд. левів були спрямовані на вдосконалення матеріально-технічної бази вир-ва, причому інвестиції на модернізацію, реконструкцію та розширення виробничих потужностей склали 67,4% всіх капіталовкладень у сферу матеріального вироб-ва.

Протягом 1979 р. продовжувалося вдосконалення структури пром-сті, більш повно використовувалися матеріальні, фінансові та трудові ресурси. За рахунок зниження матеріальних витрат досягнута відносна економія в розмірі близько 550 млн. левів.

Вироблено (1979 р.) ок. 32,5 млрд. квт-год електроенергії, виплавлено 1,45 млн. т чавуну, близько 2,4 млн т сталі, вироблено св. 3 млн. т прокату чорних металів. Вироблено - мінеральних добрив - 959 тис. т, кальцинованої соди - ок. 1,5 млн. м, сірчаної кислоти - 998 тис. т; верстатів - 7634, электротельфероа - понад 119 тис., мотокаров - св. 21,3 тис., електрокарів - св. 61,2 тис, електродвигунів-1118 тис. та ін. Народне госп-во країни отримало св. 5,4 млн. т вітчизняного цементу, понад 3,4 млн. куб. м деревних матеріалів, 313 тис. 1 папери.

Легкої пром-стю вироблено: х.-б. тканин - 344 млн. м, вовняних тканин -35 млн. м, трикотажного одягу-108 млн. шт., взуття - майже 20 млн. пар. Харчової пром-стю вироблено: овочевих консервів - 264 тис. т, вершкового масла - ок. 20,9 тис. т, сиру - св. 23,5 тис. т, бринзи - більш 96,8 тис. т.

У 1979 р. були проведені комплексні заходи, спрямовані на подальше збільшення с.-г. вир-ва, зміцнення аграрно-пром. комплексів, посилення госпрозрахункових почав у діяльності с.-г. підприємств і організацій. Розширилася матеріально-технічна база сіл. госп-ва. Порівняно з 1978 р. вироб-під зерна в 1979 р. збільшилася майже на 800 тис. т, або на 10,1%, зросла вироб-під кукурудзи, ячменю, рису, сої, соняшнику, тютюну, цукрового буряка, сіна та інших кормів. Досягнуті успіхи стали хорошою базою для зростання закупівель продукції рослинництва. Порівняно з 1978 р. закуплено більше: продовольчого і фуражного зерна - на 546,8 тис. г, насіння соняшнику - на 64,4 тис т, сої - па 33,7 тис. т, цукрових буряків - на 438,7 тис. т. Поголів'я основних видів худоби склало в 1979 р. (в тис. шт.): великої рогатої - 1786,9, свиней - 3832,5, овець - 10 539,8, птиці - 41 022,2. Закупівлі збільшилися порівняно з 1978 р.: молока - на 154,2 млн. л, яєць-на 128,2 млн. шт. Введено в дію 14,6 тис га нових зрошуваних земель (площа зрошуваних земель складає ок 1,2 млн га).

У 1979 р. будівельні організації ввели в дію основні фонди на 4,7 млрд. левів. Головні об'єкти року - вироб-во етилену і ацеталдегида на Бургасском нафтопереробному комбінаті і полівінілхлориду в Девне, чавуноливарний завод в Ихтимане, каскад ГЕС Белмекен - Сестримо, об'єднаний рудник «Бобів дол» та ін.

Порівняно з 1978 р. в 1979 р. перевозки вантажів зросли: на ж.-д. транспорті - на 3,3%, на водному - на 5,5%.

Розширилося і поглибилося участь Болгарії у міжнародному соціалістичному поділі праці, розвивалося також співпраця з несоциалистическими країнами порівняно з 1978 р. зовнішніх неторг. оборот в 1979 р. збільшився на 11,4%. Основна частина зовнішніх неторг. обороту припадала на країни - члени РЕВ, і перш за все на СРСР. Зріс експорт в несоциалистические країни НРБ торгує зі 112 країнами світу.

Грошова одиниця - лев. 100 левів = 76,92 руб. (лютий 1980 р.).

Підвищилися матеріальний добробут і культурний рівень народу. У 1979 р. реальні доходи населення збільшилися на 2%, Суспільні фонди споживання досягли 4,5 млрд левів Товарообіг роздрібної торгівлі зріс на 2,6% порівняно з 1978 р. в 1979 р. освоєно на 8,1% більше коштів на житлове будівництво. Було побудовано 71,3 тис. квартир.