• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 341
  • 30-10-2014, 23:02

Держава в південно-західній частині Балканського п-ва. Територія - 28,7 тис. кв. км. Населення - 2,6 млн. (початок 1979 р.); переважна більшість - албанці. Столиця - Тирана (270 тис, жит.). Держ. мова - албанська.

Незалежність Албанії проголошено в 1912 р. В кінці 1924р. в Албанії був встановлений феодально-буржуазний режим короля Ахмета Зогу, поставив її в залежність від імперіалістичних Держав. У квітні 1939 р. окупувала Албанію фашистська Італія. В результаті національно-визвольної боротьби албанського народу, керованого Комуністичною партією Албанії, проти італійських, а потім і німецько-фашистських окупантів, в умовах переможного просування Радянської Армії на Балканах країна була звільнена від фашистських загарбників (29.11. 1944 р.). У листопаді 1945 р. СРСР визнав Албанію і встановив з нею дипломатичні відносини Після встановлення народно-демократичної влади і скинення монархії Албанія 11.1 1946 р. була проголошена народною республікою. У відповідності з новою конституцією, схваленої 28.12.1976 р. 5-ю сесією Народного зібрання восьмого скликання після всенародного обговорення, НРА перейменована в Народну Соціалістичну Республіку Албанію.

У перші роки народної влади в Албанії були здійснені глибокі соціально-економічні перетворення: земельна реформа, що покінчила з великої поміщицької власністю і феодальними відносинами на селі, націоналізація підприємств іноземним грома. і місцевого капіталу, банків, оптової торгівлі, засобів транспорту і зв'язку, введена монополія зовнішньої торгівлі.

Завдяки всебічного співробітництва з СРСР та іншими соціалістичними країнами, у т. ч. в рамках РЕВ, і їх безкорисливої допомоги Албанія, долаючи вікову відсталість, успішно вирішувала задачі по соціалістичному перебудови економіки і культури.

З початку 60-х рр. порушено співробітництво Албанії з СРСР, стосунки з більшістю європейських соціалістичних країн обмежуються торговими зв'язками. Албанія самоусунулася від участі у роботі РЕВ, у 1968 р. вийшла з Організації Варшавського Договору.

СРСР послідовно виступає за нормалізацію відносин з НСРА, за відновлення дружби і співробітництва між радянським і албанським народами.

По конституції 1976 р. «Народна Соціалістична Республіка Албанія є державою диктатури пролетаріату, яка виражає і захищає інтереси всіх трудящих» Найвищий орган держ. влади - Народні збори, а між його сесіями - Президія Народного зібрання (Голова - X Льоші). Вищий виконавчий орган - Рада міністрів (Голова - М. Шеху).

Політичні партії і громадські організації: Албанська партія праці (АПТ) - створена в 1941 р. до листопада 1948 р. називалася Комуністичною партією Албанії (КПА) Перший секретар ЦК АПТ - Е. Ходжа. Центральний друкований орган партії-газета «Зери і популлит». Теоретичний орган - журнал «Руга е партіс». Суспільно-політична організація Демократичний фронт Албанії (ДФА) - створена за ініціативою КПА у 1942 р. До 1945 р. іменувалася Національно-визвольним фронтом. Основні масові громадські організації: профспілки, трудовий Союз молоді Албанії, Союз албанських жінок.

Албанія - аграрно-індустріальна країна. З початку 60-х рр. завдання її соціально-економічного розвитку вирішуються в умовах самоізоляції від соціалістичної співдружності.

У структурі пром-сті Албанії, на до-рій припадає понад 45% національного доходу, гірничодобувні галузі займають основне місце. Є родовища хромітів, мідних і нікелевих руд, нафти, бітуму.

Провідна галузь сіл. госп-ва - рослинництво. Головні зернові культури: пшениця, кукурудза, рис. Технічні культури: тютюн, цукрові буряки, бавовник; вирощується також виноград, цитрусові, картопля.

У 1978 р. внаслідок поглиблення ідеологічних і політичних розбіжностей між керівництвом АПТ і Комуністичної партії Китаю стався фактичний розрив політичного, економічного, військового й іншого співробітництва між двома країнами. Уряд КНР припинило (липень 1978 р.) економічну і військову допомогу Албанії, відкликало китайських військових і цивільних фахівців.

В результаті одностороннього припинення Китаєм співпраці з Албанією її економіці, за визнанням албанської сторони, «завдано величезної шкоди». Понад 40 підприємств, що будувалися за допомогою КНР, залишені без джерел фінансування, китайські фахівці знищили або вивезли з Албанії всю технічну документацію, що стосується цих об'єктів.

За даними Державної планової комісії, викладеними на сесії Народного зібрання НСРА (лютий 1980 р.), обсяг валової пром. продукції збільшився в 1979 р. порівняно з 1978 р. на 8%, обсяг капіталовкладень - на 7,6, будівельно-монтажних робіт - на 2,4%. Обсяг с.-г. продукції зріс на 12%.

VII пленум ЦК АПТ (січень 1980 р.), обсудивший проблеми поліпшення управління економікою країни, і сесія Народного зібрання визначили в якості основних завдань в галузі пром-сті переважне розвиток енергетики, нафтової та вугільної пром-сті. Обсяг продукції сіл. госп-ва планується збільшити за 1980 р. на 17,8%. Особлива увага буде приділятися також розвитку транспорту.

Основний вид транспорту - автомобільний (65% обсягу перевезень). Довжина автошляхів - понад 1000 км, ж.-д. ліній - 300 км.

Албанія підтримує торговельні відносини більш ніж з 50 країнами. Її торгові партнери: країни - члени РЕВ, СФРЮ, Франція, Італія, Греція, Туреччина, Бельгія, Австрія, Швейцарія, Скандинавські країни Основні статті експорту: нафта і нафтопродукти, железоникелевая і хромова руди та їх концентрати, чорнова мідь, сигарети, свіжі і консервовані фрукти та овочі. Основні статті імпорту: машини і обладнання, транспортні засоби, с. х. техніка та ін.

Грошова одиниця - лек. 100 леків = 18 руб. (лютий 1980 р.).