• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 231
  • 30-10-2014, 23:03

Держава в Центральній Європі. Територія - 83,8 тис. кв. км. Населення - св. 7,5 млн. (кінець 1978 р.); св. 90% - австрійці, живуть також хорвати, словенці, чехи й угорці Столиця - Відень (1, 6 млн. жит.). Держ. мова - німецька. Більше 90% віруючих-католики, 6% - протестанти.

Австрійська Республіка утворилася в листопаді 1918 р. після розпаду Австро-Угорської монархії. У березні 1938 р. Австрію окупували німецько-фашистські війська. Вирішальну роль в її позбавленні від гітлерівського ярма зіграв СРСР. У квітні 1945 р. Радянська Армія звільнила Відня і значну частину території країни. З 1945 по 1955 р. в Австрії здійснювався окупаційний режим: вона була розділена на радянську, американську, англійську і французьку зони окупації.

СРСР послідовно виступав за перетворення Австрії в незалежна, демократична держава, за здійснення програми демократизації, демілітаризації та денацифікації країни, проти спроб використання австрійської території в інтересах військового блоку НАТО.

У травні 1955 р. представники СРСР, США, Англії, Франції та Австрії підписали у Відні Державний договір про відновлення незалежної і демократичної Австрії. У жовтні 1955 р. австрійський парламент прийняв конституційний закон про постійний нейтралітет країни В основу зовнішньої політики Австрійської Республіки покладені її зобов'язання за Державним договором і прийнятий нею статус постійного нейтралітету.

Радянсько-австрійські відносини послідовно розширюються і поглиблюються. Велике значення для їх подальшого розвитку мали бесіда Генерального секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верховної Ради СРСР Л. В. Брежнєва з федеральним канцлером Австрії Б. Крайским, а також переговори, проведені з ним членом Політбюро ЦК КПРС, Головою Ради Міністрів СРСР А. Н. Косигіним у лютому 1978 р. в Москві.

Австрія - буржуазна федеративна республіка, що складається з 9 провінцій (земель), в їх число на правах провінції входить і Відень Провінції мають свої конституції, парламенти і уряди. Глава держави - федеральний президент (з липня 1974 р. Р. Кирхшлегер). Вищий законодавчий орган - парламент, що складається з двох палат: Національної ради і Федеральної ради, депутатів якого призначають ландтаги (парламенти провінцій).

У квітні 1970 р. Соціалістична партія Австрії сформувала однопартійний уряд. Нині вона має 95 місць у Національній раді (з 183).

Соціалістична партія Австрії (СПА) - створена в 1945 р., користується впливом серед значної частини робочих, службовців і дрібної буржуазії, проводить реформістську політику, виступає за «соціальне партнерство» трудящих і підприємців (голова СПА - Б. Крайский). Австрійська народна партія (АНП) - заснована 1945 р., виражає інтереси великої буржуазії і землевласників, тісно пов'язана з католицькими колами. Австрійська партія свободи (АПС) - утворена в 1955 р., об'єднує частина дрібної та середньої буржуазії, орієнтується на монополістичні кола ФРН.

Комуністична партія Австрії (КПА) - створена в 1918 р., виступає на захист корінних інтересів трудящих, за суворе дотримання Австрією політики постійного нейтралітету, за зміцнення європейської безпеки, проти розміщення в Західній Європі нового американського ядерної зброї. Компартія закликає до встановлення єдності дій усіх загонів робітничого класу і здійснення глибоких демократичних перетворень в країні. XXII (січень 1974 р.) і XXIII (грудень 1977 р.) з'їзди КПА продемонстрували повну консолідацію партії на марксистсько-ленінських позиціях. У прийнятих з'їздами документах намічена перспектива шляху до соціалізму в Австрії, розроблена конкретна програма дій партії. Голова КПА - Ф. Мурі. Центральний орган - газета «Фольксштімме», теоретичний орган-журнал «Вег унд циль».

Об'єднання австрійських профспілок (ОАП) - створена в 1945р. У нього входять 16 галузевих профспілок, найбільш великі - металістів і гірників, службовців приватних підприємств, будівельних робітників. ОАП налічує св. 1,6 млн. членів (1977).

Австрія - високорозвинена індустріальна країна. Вона володіє родовищами нафти, залізної руди, великі запаси магнезиту; значні гідроресурси. Для економіки Австрії характерний високий рівень націоналізації пром-сті, особливо важкої індустрії. Підприємства держ. сектора дають ок. 1/4 всієї пром. продукції. Капіталістичні монополії грають важливу роль в економіці. Значні позиції в економіці займає іноземним грома., гол. чин. західнонімецький, капітал (близько 30% всіх іноземним грома. вкладень).

Провідні галузі пром-сті: чорна металургія, машинобудування, нафтова, гірничодобувна, електротехнічна, хімічна та електроенергетична. У 1979 р. ВНП зріс на 5%. У 1979 р. було вироблено: сталі - 5,4 млн. т, чавуну - 3,7 млн. т, електроенергії - 40,4 млрд. квт-год; видобуто: нафти - 1,7 млн. т, залізної руди - 3,2 млн. т, природного газу - 2 млрд. куб. м.

Сів. госп-во Австрії майже повністю задовольняє потреби країни в с. х. продуктах. Велика частина земельної площі належать великим власникам. Згідно перепису 1970 р., госп-ва розміром до 5 га, становили 42,9% всіх госп-в, мали лише 4,5% земельної площі. У той же час госп-ва розміром більше 100 га, складали 1,7% госп-в, мали 46,9% всього земельного фонду. Головна галузь сіл. госп-ва - тваринництво. У 1978 р. налічувалося 2,6 млн. голів великої рогатої худоби, 4 млн. свиней, 200 тис. овець, 45 тис. коней.

В експорті поряд з готовими товарами велику роль відіграють сировина, напівфабрикати, а також електроенергія. 1-е місце у зовнішній торгівлі Австрії займає ФРН. Частка соціалістичних країн (без Югославії) у австрійському експорті досягла в 1978 р. 13,7% і в імпорті - 8,8%. З 1955 по 1978 р. радянсько-австрійський товарообіг збільшився більш ніж в 20 разів.

Грошова одиниця - австрійський шилінг. 100 шілл. = 5,13 руб. (лютий 1980 р.). Дефіцит внешнеторг. балансу покривається в основному за рахунок доходів від іноземним грома. туризму.

За останні роки індекс вартості життя в Австрії постійно підвищувався (100 - в 1970 р., 166,8 - в 1978 р.). Споживчі ціни зросли у 1979 р. на 3,9%. Середньорічна кількість офіційно зареєстрованих безробітних становила в 1979 р. 56,7 тис.