• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 175
  • 12-11-2014, 21:06

Держава в Північній Америці. Територія - близько 10 млн. кв. км. Населення - 23 742 тис. (на 1.Х 1979 р.), в основному нащадки переселенців з Європи: англоканадці - близько 45%, франкоканадці - близько 30%, етнічні групи - близько 25%. Корінне населення-індіанці (260 тис.) та ескімоси (ок. 17 тис.). Столиця - Оттава (700 тис. жит.). Офіційні мови - англійська і французька. Більша частина населення сповідує католицизм (45,7%), є прихильники англіканської та інших церков.

У 1605 р. французи, а в 1623 р. англійці заснували на території Канади свої перші колонії. У результаті Семирічної війни 1756-63 рр .. Канада перейшла до Англії. У 1867 р. вона отримала права домініону. В 1931 р. англійський уряд визнав за Канадою самостійність у внутрішній і зовнішній політиці. Під час другої світової війни і після її закінчення значно посилилась залежність Канади від монополій США. У 1942 р. встановлено дипломатичні відносини з СРСР.

Зовнішня політика країни характеризувалася активізацією канадо-американських відносин як у політичній, так і торговельно-економічній галузях. Відносини з європейськими країнами останнім часом не отримали помітного розвитку. Триває процес розвитку торгово-економічного співробітництва з СРСР. Встановлені контакти по лінії культури, освіти і техніки.

Канада - незалежна федеративна держава в рамках Співдружності націй, що складається з 10 провінцій та 2 територій. Формально глава держави - королева Великобританії, представлена генерал-губернатором, який призначається королевою за рекомендацією прем'єр-міністра Канади. Законодавчу владу здійснює парламент, що складається з сенату і палати громад. Вищий орган виконавчої влади - уряд на чолі з прем'єр-міністром (з 1980 р. - П'єр Е. Трюдо). Канада не має своєї конституції, управляється на основі акта про Британської Північній Америці, прийнятий англійським парламентом у 1867 р.

18.II.1980 р. в країні відбулися позачергові парламентські вибори, па яких Ліберальна партія здобула значну перемогу. В результаті ліберали отримали 146 місць у палаті громад, консерватори - 103, Нова демократична партія - 32. Ліберальна партія заснована 1873 р. Виражає інтереси великої буржуазії. Основою політичної програми є захист принципу «вільного підприємництва» з використанням обмеженої мірою «регулюючої функції держави, «лібералізм» у зовнішній торгівлі. Лідер - П. Е. Трюдо. Прогресивно-консервативна партія, створена в 1854 р., представляє інтереси великої буржуазії та фермерських кіл Заходу Канади. Виступає за збереження традиційних економічних і політичних зв'язків з Великобританією, але разом з тим дотримується курсу на тісне співробітництво із США. Лідер партії - Джозеф Кларк. Нова демократична партія створена в 1961 р. на базі союзу Соціал-демократичної партії (Сі-Сі-Ей) і частини канадських профспілок. Виступає за націоналізацію ряду галузей пром-сті, за введення планового початку в управлінні економікою, поліпшення матеріального становища трудящих. Партія соціального кредиту - заснована 1935 р. В основі політичної програми партії - поєднання соціальної демагогії і вкрай реакційних політичних гасел.

Комуністична партія Канади (КПК) - заснована у 1921 р. під назвою Робоча партія Канади. У 1924 р. прийняла назву Комуністичної партії Канади. У 1931-36 рр. і в 1940-43 рр. перебувала в підпіллі. З 1943 по 1959 р. називалася Робочої прогресивною партією. КПК виступає проти засилля американського капіталу в економіці країни, за скорочення воєнних витрат, за перерозподіл нац. доходу на користь трудящих, за нац. незалежність, зміцнення миру і дружби між народами, за зміцнення єдності комуністичних і робочих партій, консолідацію всіх демократичних і антиімперіалістичних сил у боротьбі проти імперіалізму. Генеральний секретар - Вільям Каштан. Центральний орган - щотижнева газета «Канадієн трибюн», теоретичний журнал - «Комюнист вьюпойнт».

У профспілках складається ок. 3,3 млн. осіб, або 31,3% всієї робочої сили країни Профспілкові центри: Канадський робочий конгрес (КРК, 74,8% всіх членів профспілок) - тісно пов'язаний з АФТ - КПП США, Конфедерація національних профспілок (ВПП) у Квебеку (9,6%). Самостійну групу - 15,6% членів профспілок - складають так зв. незалежні профспілки, які не входять в профоб'єднання.

Канада - одна з найбільш розвинених індустріально-аграрних капіталістичних країн. За обсягом пром. вироб-ва і ВНП в 1979 р. вона займала 6-е місце серед країн капіталістичного світу (після США, Японії, ФРН, Франції та Англії). Особливість економіки Канади - поєднання високорозвинутого індустріального госп-ва і рис залежної економіки США контролюють 99% нафтової та вугільної пром-сти, 70% транспорту, 67% гірничодобувної пром-сті, 58% обробної, 100% автомобільної, 100% авіаційної, 93% гумової, 82% хімічної та 58% електропром-сті, 52% виробництва сільгоспмашин. Іноземним грома. капіталовкладення досягли 60,2 млрд дол., з них 77% - капіталовкладення США. Канадські капіталовкладення за кордоном становлять 10,7 млрд. дол. Об'єм їх зростає, вони направляються в пром-сть країн «Загального ринку», машинобудівну і видобувну пром-сть США.

Канада займає 1-е місце в світі по вир-ву азбесту, титану, нікелю, цинку, паперу, деревної маси; 2-е місце - по произ-ву мінеральних добрив, сірки, молібдену, ділової деревини, з видобутку природного газу, урану, залізної руди; 3-е місце - по произ-ву срібла, золота, платини, за видобуток нафти, 4-е - по произ-ву міді, алюмінію, свинцю, електроенергії. Вона - найбільший постачальник сировини на світовому ринку, гол. чин. у США. Найбільш розвинуті галузі пром-сті: целюлозно-паперова, чорна металургія, нафтопереробна, мясоконсервная, автомобільна, пром-сть по произ-ву обладнання для лісопильних заводів. У 1978 р. вироблено: 14,5 млн. т. стали, 410 тис. т чорнової міді, 85 тис. т. нікелю, 475 тис. т. цинку (первинного), 8,8 млн. т. газетного паперу, 1,4 млн. т. азбесту, 63,1 млн. т. нафти, 77 млрд. куб. м. природного газу, 1820 тис. автомобілів, 337 млрд. квт-год електроенергії. Все більшого значення набуває питання про використання природних ресурсів північних територій, де відкриті великі запаси нафти, газу, урану і нек-рих інших корисних копалин. У 1979 р. вироблено 6,9 тис. т. уранових концентратів, до 1990 р. передбачається збільшити вир-во до 15,5 тис. т. (країна - один із найбільших експортерів уранової сировини).

Розвинене сіл. госп-во. Канада - один з найбільших у світі виробників пшениці. Щорічне внутрішнє споживання її становить 4,4 млн. т. У 1979 р. було вироблено 36,3 млн. т. зернових. На липень 1979 р. налічувалося 13,7 млн. голів великої рогатої худоби, 9,1 млн. свиней. Канада - другий у світі експортер продовольства, кормів (близько 25% світового експорту пшениці, 10-15% вівса і ячменю, 50% насіння ріпаку, 10% свинини і сухого молока, великої кількості жита, живої худоби). Одна з особливостей сіл. госп-ва Канади - його територіальна і галузева спеціалізація, 83% всіх товарних ферм в Канаді спеціалізовані. У сел. хо-ві панують великі капіталістичні підприємства, що витісняють дрібні ферми.

Довжина жел. доріг - 71 тис. км, автошляхів - 826 тис. км. (680 тис. км. з твердим покриттям). Розвинені внутрішнє і морське судноплавство, повітряний транспорт.

Грошова одиниця - канадський долар. 100 кападск дол. = 54,88 руб (лютий 1980 р.). За обсягом зовнішньої торгівлі Канада займає 6-е місце серед капіталістичних країн після США, Англії, Франції, ФРН та Японії, а за обсягом експорту та імпорту в розрахунку на душу населення - 2-е місце в світі. У 1979 р. експорт склав 46,4 млрд. дол., імпорт - 44,9 млрд. дол. Експорт більш ніж на 2/3 складається з сировини, напівфабрикатів і продовольства (пшениця, борошно, мідь, нафта, природний газ, деревна пульпа, мінеральні добрива, азбест, алюміній). Вивозяться також машини і обладнання. Імпорт Канади приблизно на 2/3 складається з готових пром. виробів. Основний торговий партнер - США (майже 2/3 від загального обсягу зовнішньої торгівлі Канади). Торговий оборот між Канадою і СРСР в 1979 р. склало 485,8 млн. руб.

У 1979 р. в країні підвищилася вартість життя, зросли транс-нортные тарифи, квартирна плата. Рівень інфляції з жовтня 1978 р. по жовтень 1979 р. склав 9,3% і був одним з найвищих у світі (відставав від США та Англії). Ціни на продовольчі товари зросли за рік на 12,3%. Збільшилася вартість комунальних послуг на 6,4%, витрати на медичне обслуговування - на 9,3%, на транспорт - на 11,3%. Канада продовжує залишатися в числі країн з найвищим рівнем безробіття. В лютому 1980 р. безробітних було 8,4% економічно активного населення. У східних районах країни безробіття була пампою вище, ніж в середньому по країні. Шириться страйковий рух. У 1979 р. в результаті страйків втрачено понад 8 млн. чол.-днів.