Тіло кинуто вертикально вгору з початковою швидкістю v0. Побудувати графік залежності висоти h і швидкості v від часу t

Тіло кинуто вертикально вгору з початковою швидкістю v0 = 9,8 м/с. Побудувати графік залежності висоти h і швидкості v від часу t для інтервалу часу 0 <= t <= 2 c через 0,2 с.

​З аеростата, що знаходиться на висоті h впав камінь. Через який час t камінь досягне землі, якщо: аеростат піднімається

З аеростата, що знаходиться на висоті h = 300 м впав камінь. Через який час t камінь досягне землі, якщо: а) аеростат піднімається зі швидкістю v = 5 м/с; б) аеростат опускається зі швидкістю v = 5 м/с; в) аеростат нерухомий?

Тіло, кинуте вертикально вгору, повернулося на землю через час t. Яка була початкова швидкість v0 тіла і на яку висоту h воно піднялося?

Тіло, кинуте вертикально вгору, повернулося на землю через час t = 3 с. Яка була початкова швидкість v0 тіла і на яку висоту h воно піднялося?

Літак летить щодо повітря зі швидкістю

Літак летить щодо повітря зі швидкістю v 0 = 800 км/ч. Вітер дме з заходу на схід зі швидкістю u = 15 м/с. З якою швидкістю v літак буде рухатися відносно землі і під яким кутом α до меридіану треба тримати курс, щоб переміщення було а) на південь; б) на північ; в) на захід; г) на схід?

Знайти швидкість v відносно берега річки

Знайти швидкість v відносно берега річки : а) човна, ідучого за течією; б) човна, що йде проти течії; в) човна, що йде під кутом α = 90 ° до течії. Швидкість течії річки u = 1 м/c, швидкість човна відносно води v 0= 2 м/с.

Знайти середню швидкість v парахода і швидкість u течії річки?

Пароплав йде по річці від пункту А до пункту В з швидкістю v1 = 10 км/год,а назад - з швидкістю v2= 16 км/год. Знайти середню швидкість v парахода і швидкість u течії річки?

Яка середня швидкість v руху автомобіля?

Першу половину свого шляху автомобіль рухався зі швидкістю v1 = 80 км/год, а другу половину шляху - зі швидкістю v2= 40 км/год. Яка середня швидкість v руху автомобіля?

Яка середня швидкість v руху автомобіля

Першу половину часу свого руху автомобіль рухався зі швидкістю v1 = 80 км/год, а другу половину часу - зі швидкістю v2= 40 км/год. Яка середня швидкість v руху автомобіля?

Автомобіль рухається з півночі на південь зі швидкістю 90 км/год. Необхідно висловити цю швидкість в метрах в секунду і зобразити графічно

Умова задачі: Автомобіль рухається з півночі на південь зі швидкістю 90 км/год. Необхідно висловити цю швидкість в метрах в секунду і зобразити графічно.  

1 2 3
Предыдущая Следующая