• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 965
  • 27-07-2015, 00:15

 Умова задачі: На малюнку представлені графіки залежності координати двох тіл від  часу. Графіки яких залежностей показані? Який вигляд мають графіки  залежності швидкості і шляху пройденого тілом, від часу?

 

Рішення задачі: 

На малюнку показані графіки рівномірного руху тіл.

1) У початковий момент часу т = 0 перше тіло має початкову координату хо1 = 1 м, друге тіло - координату хо2 = 0.

2) Обидва тіла рухаються в напрямку осі Х, так як координата зростає з плином часу.

3) Рівняння руху для рівномірного прямолінійного руху має вигляд: х = Xо + vхt.

Тоді для першого, другого тіла відповідно:
x1 = xо1 + vt  і  х2 = xо2 + vt

або x1 = 1 + vt , х2 = vt.

Визначимо швидкості першого і другого тіла:
V1x = x1 - 1 / t = 2 - 1 / 2 = 0,5 м / с.

V2x = х2 / t = 1 / 2 = 0,5 м / с.

Рівняння швидкості мають вигляд: v= v = 0,5 м / с.
Так як S = vхt, то рівняння шляху S = 0,5t.