• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 354
  • 27-07-2015, 00:33

Умова задачі: Дано рівняння руху тіла: х = VXT і у = Yо + VYT. Запишіть рівняння траєкторії і побудуйте графік, якщо VX = 25 см / с, Vy = 1 м / с, Yо = 0,2 м.

 

Рішення:
вирішуючи спільно рівняння х = VX t і у = Yо + VYT,
одержимо рівняння траєкторії:
у = Yо + VYX / Vx.

Якщо тепер ми підставимо вихідні дані, то рівняння траєкторії прийме вигляд: у = 0,2 + 4x.
Порівняємо рівняння траєкторії з рівнянням виду у = kх + b. Проводячи аналогію, робимо висновок, що траєкторія руху тіла являє собою пряму.
Початкове положення точки при х = 0  y0= 0,2  м, другу точку візьмемо, наприклад, при х = 1 м у = 4,2 м.