• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 1 214
  • 28-07-2015, 12:59

Умова задачі: Першу половину часу автомобіль рухався з середньою швидкістю v1 = 40 км / год, а другу - з середньою швидкістю v2 = 60 км / год. Визначити середню швидкість автомобіля на всьому шляху.

 

Рішення: на відміну від попередньої задачі, автомобіль рухається першу половину часу з однією швидкістю 40 км / год, а другу половину часу - зі швидкістю 60 км / год. Отже, автомобіль проходить за рівні проміжки часу різні відстані.
S1 = v1 t / 2
і
S2 = v2 t / 2
тоді середня швидкість
V = ( S1 + S2 ) / t = (v1t / 2 + v2t / 2) / t = (v1 + v2) / 2

Середня швидкість для цього випадку виявилася рівною середньому арифметичному значенню швидкостей.
Підставимо значення швидкостей і проведемо обчислення:
V = ( 40 + 60 ) / 2 = 50 км / год.

Середня швидкість дорівнює 50 км / год.