• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 272
  • 28-07-2015, 14:27

Умова задачі: Формула x = 20t. необхідно:
  • визначити характер руху;
  • знайти початкову координату точки;
  • виявити модуль і визначити напрям швидкості;
  • знайти графічний і аналітичний сенс x через 15 секунд;
  • визначити час (t), коли x = 100 м.

 

Рішення:

1. Рівняння x = xo + vt - це рівномірний прямолінійний рух.

2. Початкова координата точки xo = 0.

3. Швидкість точки - це коефіцієнт при t, тобто v = 20 м / с. Швидкість позитивна, отже, точка рухається уздовж обраного напрямку осі координат x.

4. Через 15 с координата точки дорівнюватиме x = 300 м. Графічно - намалювати в осях координат x (t) по точках пряму, яка проходитиме через точки (0 с; 0 м) і (15 с; 300 м). Через 15 с координата (за графіком) буде 300 м.

5. При x = 100 м: 100 = 20t, звідси t = 5 c.